KierrätysPaikka Kujala

Tämän vuoden helmikuusta lähtien Kujalan jäteasemalla on toiminut KierrätysPaikka Kujala, joka on Lahden Työn Paikka Oy:n ylläpitämä ja Patinan alaisuuteen kuuluva kierrätyspiste. KierrätysPaikka Kujala on myös yksi LAMK:n hallinnoiman EAKR-rahoitteisen Kiertoliike -hankkeen toiminnoista. Kehittämispäällikkömme Katja suuntasi Kujalaan selvittämään, miten tällainen toiminta istuu organisaatiomme perustehtävään ja edistää työttömien pääsemistä työelämään.

Aloitin kierrokseni pienestä varastomyymälästä, jossa minut vastaanottaa iloisesti hymyilevä Niko. Hän kertoo, että KierrätysPaikka Kujalan työtehtävät muodostuvat neljästä suuremmasta työkokonaisuudesta; myymälässä työskentelystä, kontilla olosta, huonekalujen purusta sekä alueella toimivien muiden yritysten työtehtävistä. Pääsääntöisesti toimistotyössä viihtyvä kehittämispäällikkö ei vielä tämän perusteella saanut ihan selkeää käsitystä siitä, mitä palkkatuella työllistetyt Kujalassa tekevät, joten Nikon opastuksella sain hiukan kattavamman perehdytyksen toimintaan.

KierrätysPaikka Kujalan varastomyymälä on auki ma-pe 9-17 ja touko-kesäkuun ajan kokeilemme myös lauantaiaukioloja. Päätökset jatkosta tehdään kokeilun perusteella. Myytävänä on jäteasemalle tuotua mutta käyttökelpoista kierrätykseen luovutettua tavaraa. Niko kertoo, että erityisesti erilaiset rakennusmateriaalit ovat sellaisia, joita ei esim. Patinassa ole samalla tavalla myynnissä. Tällä hetkellä myynnissä on mm. laattoja, tapettia ja erilaisia lattiamateriaaleja. Seinustoilla nojailee myös vanhoja ovia sekä ikkunanpokia. Myymälän työtehtävinä Niko mainitsee järjestelyn ja tavaroiden esille laiton, asiakaspalvelun ja kassatyöskentelyn. Nikon mukaan asiakkaita ei vielä käy kovin paljon mutta tietoisuus tällaisen paikan olemassaolosta lisääntyy pikkuhiljaa. Toki myymälällä on jo omat vakioasiakkaansa.

Myymälältä suuntaamme kontille, joka sijaitsee jäteasema Pillerin välittömässä yhteydessä. Sieltä löydämme myös Ari-Pekan, joka mielellään kertoo, mitä tämä mystinen kontilla työskentely tarkoittaa. ”Kun auto ajaa Pillerille, voidaan asiakasta mennä auttamaan. Hänelle voidaan kertoa, että jos kuormassa on siistiä ja ehjää kierrätyskelpoista tavaraa, asiakas voi sen halutessaan lahjoittaa meille. Asiakkaat ovat suhtautuneet tähän tosi myönteisesti. Osa kierrätykseen luovutetuista tuotteista viedään myyntiin Kujalan omaan varastomyymälään, osa otetaan tänne konttiin talteen ja viedään sitten Patinaan myytäväksi.” Kontilla työskentely vaatii Ari-Pekan mukaan asiakaspalvelutaitoa ja kykyä eroa se, mikä on myyntikuntoista tavaraa. Kiitän Ari-Pekkaa kattavasta esittelystä, jatkossa minäkin ymmärrän, mitä valmentautujamme tekee, kun hän on ”kontilla”.

Seuraavaksi Niko johdattaa minut hiukan kauempana sijaitsevaan halliin, jossa tapahtuu huonekalujen purku. Laajalla piha-alueella on valtavat röykkiöt mm. sohvia, runkopatjoja sekä muita käyttökelvottomia huonekaluja. Hallissa huonekaluista erotellaan metalliosat. Viimeisimpänä toimintona on käynnistynyt sahauspalvelu, jossa eroteltu puujäte pilkotaan ja myydään edelleen polttopuuna. Esikäsitellyt huonekalut jatkavat matkaansa LATE – lajittelulaitokseen.

”Tämä on ehkä fyysisesti raskainta työtämme. Huonekaluja täytyy nostella pois pinoista ja kantaa purkuhalliin. Työturvallisuussyistä täällä ei voi koskaan työskennellä yksin vaan paikalla pitää olla aina kaksi työntekijää” kertoo Niko. ”Tätä hommaa on tarjolla niin paljon, kun vain jaksaa tehdä”. Tämä minun on helppo uskoa, kun katselen vaikuttuneena ympärilläni kohoavia huonekalujätekasoja. Opastaessaan minua takaisin varastomyymälälle, Niko kertoo minulle heidän huolehtivan myös ulkoalueiden siisteydestä ja tekevän mm. erinäköisiä siivous- ja kunnossapitotehtäviä alueen muille yrityksille.

KierrätysPaikka Kujala tarjoaa monenlaista tekemistä


Tässä vaiheessa kiitän Nikoa kattavasta ja perusteellisesta esittelykierroksesta, joka auttoi minua ymmärtämään huomattavasti paremmin sitä, mitä valmentautujamme KierrätysPaikka Kujalassa tekevät. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ollut vielä kauhean selkeästi tullut esiin se, mikä on toiminnan työllistymistä edistä ulottuvuus joten jatkoin vielä hiukan keskustelua Ari-Pekan ja Pietun kanssa.

Ari-Pekka kertoo hakeutuneensa työkkärin kautta Patinaan ja on aloittanut palkkatukijaksonsa tammikuussa. Hän työskentelee sekä Patinassa että Kujalassa. Pietu oli huomannut paikkailmoituksen nettisivuilla ja hakeutui sitä kautta Kujalaan. Kumpikin piti palkkatukijaksoa hyvänä vaihtoehtoa työttömänä kotona olemiselle. ”On hyvä kun työrytmi pysyy yllä. Palkkatukityössä saa myös luotua suhteita mahdollisiin työpaikkoihin” kertoo Ari-Pekka. Myös Pietu korostaa päivärytmin ja mielekkään tekemisen merkitystä.

Kujalassa tapaamani miehet ovat kaikki sitä mieltä, että voisivat suositella vastaavaa myös ystävilleen. ”Kuukauden työkokeilulla voi varmistaa sen, että onko tämä itselle sopiva homma.” Pietun mukaan työ on joskus fyysisesti raskasta ja asiakaspalvelutaitoja tarvitaan. ”Täällä on mahdollisuus oppia uutta ja nähdä, miten tietyt asiat käytännössä toimivat. Olen aikaisemmalta koulutukseltani ympäristönhoitaja ja olen hakenut opiskelemaan ympäristötiedettä ja ympäristötekniikkaa” hän kertoo. Myös Ari-Pekan tulevaisuus näyttää valoisalta, kesäksi on ensin luvassa keikkahommia yksityisessä yrityksessä ja syksyllä jatkuvat opinnot aiemmin kesken jääneiden toimitilahuoltajaopintojen parissa. ”On parempi olla aktiivinen ja tehdä jotain, ettei kynnys lähtemiselle nouse liian korkeaksi” toteavat herrat yksimielisesti.

Ari-Pekka ottaa kontilla vastaan kierrätyskelpoista tavaraa ja Pietu kiristää varastomyymälässä myynnissä olevien pyörien vaijereita

Kiitos!

Kiitokset hyvät asiakkaat ja yhteistyökumppanit!

Lahden Työn Paikan ensimmäiset viisi kuukautta tästä maamme sadannesta juhlavuodesta ovat menneet teidän ansiostanne ja joukkueemme ansiokkaalla työllä jokseenkin suunnitelmiemme mukaisesti. HYVÄ !!! Tarkoituksemmehan ei ole tehdä roimasti rahaa, vaan rakentaa valmennuksen ja oikeiden töiden kautta ihmisille tulevaisuutta, johon työ ja elämä tuovat sisältöä. Tuossa olemme onnistuneet ja samalla olemme saaneet pidetyksi taloutemme tasapainossa.

Työtilaisuuksia näyttää ihmisille avautuvan mukavasti edellisiä vuosia paremmin, vai lienemmekö kehittyneet taitavammiksi niitä luomaan ja etsimään.

Talouden positiivinen vire näkyy myös meillä kohtuullisina tilauskantoina ja mielekkäinä töinä, joita tuntuu riittävän. Panostuksemme kiertotalouteen on näkynyt entistä paremmin kuluneen vuoden aikana jatkuu. Teolliset toimet ovat tehneet vahvasti työtä ja tulosta. Lisäksi tilauskantaa on jo syksyynkin.

Kesään mennään siis valoisin näkymin, vaikka sote- uudistus ja valtiolliset linjaukset ovatkin nostaneet vaaditun suoritustason rimaa korkeammalle. Elämme kehityksen mukana.

Sote-uudistuksen merkitys toimintaamme voi olla suuri tai se voi olla olemattakin. Tämä kuvastaa hyvin tilannetta, jossa kaikki hiukan odottelevat. Mikä tahansa tuleva suunta onkin, on paras tulevaisuutemme vakuutus hyvin tehty työ ja asiakkaan tunnustus. Hyvin olemme työmme tehneet ja asiakkaammekin ovat sen tunnustaneet. Onhan paljon sattunut ja tapahtunutkin. Välillä tuntuu, että vauhti on liiankin hirveä. Ei kuitenkaan ole ollut. Olemme eläneet nyt jo 10 kuukautta meiltä oletetulla tavalla ja saaneet paljon aikaan ihmisten ja tämän Lahden ja Hollolan alueen hyväksi.

Suuret kiitokset kaikille mukana olleille ja oleville.

Yhdessä saamme paljon aikaiseksi.

Nautitaan kesästä ja rentoudutaan, jolloin jaksamme syksylläkin tuoda hyvää toistemme maailmaan ja laitta hyvän kiertämään.

Parhain terveisin
Pekka Kotiaho
toimitusjohtaja

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Toukokuun viimeisenä päivänä vietettiin Lahden Työn Paikka Oy:n valmennus- ja tukipalveluhenkilöstön työhyvinvointipäivää. Tällä kertaa paikaksi oli valikoitunut Hollolan Hirvi, joka tarjosikin maukkaiden antimien lisäksi hyvät puitteet yhteiselle kehittämiselle.

Iltapäivän aikana kuulimme sekä toimitusjohtajamme katsauksen organisaatiomme tulevista näkymistä että syksyllä käynnistyvästä työntekijöidemme osaamisen kehittämiseen tähtäävästä valmentajille suunnatusta työnhakukoulutuksesta. Koulutuksen tarkoituksena ei ole tukea henkilöstöämme hakeutumaan muualle töihin vaan antaa heille uusia eväitä perustehtävämme toteutukseen eli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille pääsyn tukemiseen. Kouluttajaksemme tulee Virpi Kumpulainen MunJob Oy:stä.

Antoisaa oli myös kuulla yritysvalmentaja Torfinn Slåenin puheenvuoro palautteen antamisesta. Valmennustyömme on jatkuvaa havainnointia ja havaintojen puheeksi ottamista, joten asiasisältö oli juuri meille sopiva! Yksi päivän kohokohdista oli Torfinnin johdolla pelaamamme korttipeli. Pelin avulla käsittelimme asioita, jotka työyhteisössämme antavat energiaa ja asioita, jotka vievät energiaa pois perustehtävän toteutukselta. Johtoryhmämme saikin päätöksentekonsa tueksi hyvät eväät siihen, mihin asioihin henkilöstö toivoisi muutosta.

Kiitos kaikille päivän järjestelyihin osallistuneille sekä ennen kaikkea osallistujille, te teitte päivästä onnistuneen!

Valmennus- ja tukipalveluhenkilöstön kehittämisiltapäivä Hollolan Hirvessä 31.5.2017

Paikan päällä kuultua

Paikan päällä kuultua -juttusarjassa esittelemme Lahden Työn Paikka Oy:n tukipalvelu- ja valmennushenkilöstöä ja heidän työtehtäviään. Haastattelijamme jalkautuvat toimipisteisiimme ja ottavat paikan päällä selvää myös sellaisista asioista, jotka ei välttämättä yleisesti ole tiedossa. Juttusarjan kolmannessa osassa kerromme, kuka 51-vuotias työntekijämme on ehtinyt toimimaan luottamusmiestehtävissä neljällä eri vuosikymmenellä!

Jari Hartman, onko tässä luottamusmiesvuosien laskennassa tapahtunut joku virhe?

Ei ole, minä en tee numeroissa virheitä. Luottamusmiesurani aloitin v. -88 silloisessa teknisessä virastossa ja varapääluottamusmies olin vuosina 2000–2004. Pääluottamusmiehenä olen toiminut vuosina 2005–2016, ensin Lahden kaupungilla ja myöhemmin Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:ssä. Kyllä noita vuosikymmeniä kertyy se neljä!

Sinun valittiin 24.5.2017 Lahden Työn Paikka Oy:n JHL:n pääluottamusmieheksi, onneksi olkoon Jari valinnasta.

Kiitos! Valintani myötä Paikan pääluottamusmiesten määrä nousee kahdesta kolmeen. Aiemmin Jytyn pääluottamusmies on hoitanut myös JHL:n jäsenten asioita. Luottamusmiesten työ henkilöstön etujen valvonnassa on erittäin tärkeätä, oli sitten kyse työsuhteista, palkkauksesta tai muista sopimusasioista. Luottamusmiehet tekevät merkittävää työtä edistääkseen ja varmistaakseen henkilöstön oikeuksien toteutumista työpaikoilla.

Nyt ihan pakko kysyä, että pitääkö kaupungilla kiertävä legenda paikkaansa, että sinulla olisi erehtymätön päässälaskutaito?

Kerran eräs ESS:n toimittaja kirjoitti, että ”Hartman laskee nopeammin päässä kuin moni taskulaskimella”, joten kyllä siinä jotain perää saattaa olla. Numerot kyllä ovat vahvuuteni. On minussa muitakin puolia, perheeseeni kuuluu tyttären lisäksi kolme kissaa ja harrastan politiikan ja AY-toiminnan ohella myös raviurheilua.

Jari Hartman
JHL:n pääluottamusmies
puh. 050 3824 990

Kirjoja ja sidontaa

Kiveriön työvalmennusyksikössä sijaitseva Kirjansitomomme tarjoaa monipuolisia valmennuspaikkoja sekä palvelee yritys- ja kuluttaja-asiakkaita. Työvalmentaja Tuomo Veijanen lupautui kertomaan omasta työstään Kirjansitomossa. ”Tänään olen kansittanut erään yhdistyksen historiikkia. Sadan kappaleen kirjaerä on tilattu paikalliselta kirjapainolta, joka puolestaan on tilannut sidonnan alihankintana meiltä. Tämän kokoinen erä alkaa olla suhteellisen suuri käsin sidottavaksi mutta aika pieni suurilla koneilla tehtäväksi. Jos joku haluaa julkaista vaikka omakustanteisen runokirjan ja teetättää sitä vaikka vain viisi kappaletta, meillä sekin onnistuu.”

Tuomo kertoo pätevöityneensä kirjojen sidontaan aiempien työtehtäviensä kautta; hän on työskennellyt sekä graafisella alalla käytännön töissä että suunnittelutehtävissä ja lisäksi opettanut alan opiskelijoita. ”Homma edellyttää käden ja silmän yhteistyötä ja kirjan rakenteen ymmärtämistä. Hyvän ohjauksen avulla lähestulkoon kuka tahansa osaa tehdä kirjan” kertoo Tuomo.

Kuinka graafisen alan opettaja pärjää työvalmentajan tehtävissä? Tuomon mukaan hyvin, sillä työn ydin on hyvin pitkälle sama, sitä vain tehdään erilaisessa ympäristössä. ”Ensin käydään asia teoriassa läpi, sitten harjoitellaan käytännössä. Kun on hetki tehty työtä, käydään läpi, miten tekeminen sujui, missä onnistuttiin ja miksi joku asia kannattaisi ehkä tehdä toisin. Sekä opettajana että työvalmentajana tarvitaan taitoa toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Opettajana joutuu huomioimaan enemmän ryhmästä nousevia tarpeita, valmentajana työtäni ohjaavat enemmän ulkopuoliset asiakkaat ja heidän toimeksiantonsa, jotka sitten valmentautujien kanssa toteutamme heidän tarpeensa ja tavoitteensa huomioon ottaen. ”

Kirjansitomon ulkopuoliset asiakkaat voivat alihankintatöitä teettävien yritysten lisäksi olla myös yksityisiä ihmisiä, mitä Tuomo markkinoisit tälle kohderyhmälle juuri nyt? ”Ensinnäkin jos jollain on opinnäytetyö tai vastaava tutkintotyö vailla kansitusta niin meillä sellaiset hoituvat sujuvasti. Ja jos asialla on erityisen kiire, niin pientä lisämaksua vastaan voimme hoitaa sen pikatoimituksena. Meiltä saa myös esim. kesän juhliin persoonalliset ja räätälöidyt juhlakutsut, suurkuvatulostimilla tehdyt seinäjulisteet tai vaikka pöytiin asetettavat juhlamenut. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, me kyllä autamme.”

Lisätiedot ja yhteydenotot

Esa Heiskanen
044 708 0765
esa.heiskanen@lahdenpaikka.fi

Työvalmentaja Tuomo Veijanen ja Kirjansitomon tuotteita keväällä 2017

Sinulle sopiva Paikka?

Meillä on täällä Paikassa oikeastaan jatkuvasti avoinna erilaisia valmennuspaikkoja. Kierrätyskeskus Patinassa on tällä hetkellä avoinna mm. paikat sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn ja tavaran vastaanottoon. Patina tarjoaa kuitenkin hyvin monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä, joita me emme itsekkään ymmärrä aina avoimina paikkoina ilmoittaa.

Toukokuun alussa Patinan eteinen sai uuden ilmeen ja kehittämispäällikkömme Katja kävi kyselemässä, mistä oli kyse. Sisääntulon liepeiltä löytyi yksi valmentautujistamme haalariin pukeutuneena maalipönttöjen keskeltä. Vastassa oli taidelukion käynyt 22-vuotias Venla, joka oli tarttunut tehtävään heti kun oli tullut puheeksi, että eteistä voisi piristää seinämaalauksin. Kysyttäessä Venla suostui ottamaan suunniteltavakseen ja toteuttaakseen projektin yhdessä toisen valmentautujan kanssa.

Venla tuli Patinaan viime syksynä. Hän aloitti työskentelyn perinteisissä kierrätyskeskuksen työtehtävissä, tavaran lajittelussa. Vuodenvaihteen jälkeen käsistään kätevälle valmentautujalle löytyi kuitenkin mielekkäämpää tekemistä uusiotuotepajalta, jossa hän pääsi valmistamaan MM-kisoihin liittyvää sisutusrekvisiittaa mm. vanhoista suksista. Tuon homman loputtua Venla työskenteli välillä kierrätysmyymälän tehtävissä, kunnes maalausprojekti käynnistyi.

Venla pitää hyvänä, kun saa työskennellä itsenäisesti ja luovasti omia ideoitaan toteuttaen. Seuraava mahdollisesti toteutettava projekti voisi olla Patinan sisääntulon ehostaminen ulkopuolelta. Venla pitää hyvänä, että voi Patinassa tehdä töitä ja miettiä samalla omia tulevaisuuden suunnitelmiaan.

Avoimet valmennuspaikkamme löydät nettisivuiltamme. Valmennusjaksomme toteutetaan pääsääntöisesti työkokeiluna tai palkkatukityöllistämisenä. Valmennusjaksoihimme kuuluu oleellisena osana ammatillisen työtulevaisuuden suunnittelu ja työnhaku. Oli sinulla sitten osaamista valokuvauksesta, tapahtumajärjestelystä, somistuksesta tai vaikka markkinoinnista, Patinasta voi löytyä juuri sinulle sopiva Paikka.

”Työt on tehty, nyt korjataan jäljet”

Moderni ”metallimies” Petra

Metallialasta ja metallityöpajasta puhuttaessa on helppo luoda verkkokalvoilleen stereotyyppinen heijastus hiukan hämärästä, raudalta tuoksuvasta hallista, jossa raavaat miehet paiskivat hommia likaisissa haalareissa. Lahden Työn Paikka Oy:n Mukkulan työvalmennusyksiköstä löysin kuitenkin 24-vuotiaan Petran, jonka työtehtäviin kuuluu mm. kotimaisten design-huonekalujen ja sisustuselementtien valmistaminen. Nyt on aika ravistella noita pölyttyneistä mielikuvia ja ottaa selvää, mistä on kyse.

Petra Nieminen on suorittanut kone- ja metallialan perustutkinnon ja valmistui vappuna 2015. Töitä ei etsinnöistä huolimatta löytynyt ja syksyllä 2016 hän ystävän vinkin perusteella otti yhteyttä Mukkulan metalliyksikön yksilövalmentajaan. Vaikka Petra itse asui samalla suunnalla kuin työpajamme sijaitsee, hän ei koskaan ollut tällaisesta Paikasta kuullutkaan. Yksilövalmentajan tapaamisen kautta Petran tie johti ensin työkokeiluun, sitten palkkatuelle ja nyt hän on määräaikaisessa työsuhteessa.

”Valmistamme erilaisia design tuotteita mm. Showroom Finlandille. Täällä ollessani olen tehnyt erilaisia pöytiä, naulakoita, vaaterekkejä, ja henkareita” kertoo Petra. Showroom Finland tuotteille on yhteistä innovatiivinen ja ajaton design. Tuotteita on myynnissä mm. Finnish Design Shopissa, Vepsäläisellä ja Stockmannilla. ”Showroom Finlandille valmistamamme tuotesarjan on suunnitellut päijäthämäläinen muotoilija ja sisutusarkkitehti Tapio Anttila. Valmistamme tuotteita myös muille suunnittelijoille. ”

”Työ on tarkkaa ja laatuvaatimukset ovat erittäin korkeat. Pääsääntöisesti pidän työstäni. Vaikka ajauduin metallialalle vähän niin kuin vahingossa, tuntuu tämä ihan mielekkäältä hommalta. Itse tulin täältä paikkaa kyselemään kaverin suosituksesta ja voin kyllä suositella muillekin samaa, jos töitä ei meinaa löytyä. ”

Takuulla hyvä huolto!

Täyden palvelun Pienkonehuoltomme huoltaa, korjaa, myy, vuokraa ja varastoi. Pienkonehuoltomme löydät Mukkulasta Laatikkotehtaankadulta

Lahden Työn Paikka Oy:n Pienkonehuolto on maahantuojan valtuuttama takuuhuoltopaikka. Ostaessasi polttomoottorikoneesi esim. K-raudasta, Prismasta tai Terrasta, me hoidamme koneesi takuuhuollon. Huoltamamme merkit ovat Briggs & Stratton, Echo, Husqvarna, Jonsered, McCulloch, Mtd, Partner, Ryobi ja Stiga.

Takuuhuoltojen lisäksi korjaamme mahdollisuuksien mukaan kaikkia pienpolttomoottorikäyttöisiä koneita ja laitteita (ei perämoottoreita). Mikäli oman moottorisahan käyttötarve tuntuu vähäiseltä eikä ole naapuria, jolta sahan voisi lainata, meiltä sen voi myös vuokrata. Vuokraamme myös raivaussahoja, ruohonleikkureita ja lehtipuhaltimia. Meiltä voit tiedustella myös pienkoneiden kausisäilytystä.

Takuulla tavataan;

Laatikkotehtaankatu 7, 15240 LAHTI
puh. 044 708 1227

Aukioloajat

Kesäsesonki 8.5. – 1.9. avoinna ma-pe klo 8 – 16.30
muina aikoina ma-pe klo 8.00 -15.00

 

Paikan päällä kuultua

Paikan päällä kuultua -juttusarjassa esittelemme Lahden Työn Paikka Oy:n tukipalvelu- ja valmennushenkilöstöä ja heidän työtehtäviään. Haastattelijamme jalkautuvat toimipisteisiimme ja ottavat paikan päällä selvää myös sellaisista asioista, jotka ei välttämättä yleisesti ole tiedossa. Juttusarjan toisessa osassa paljastamme, kuka työntekijöistämme on mm. joutunut poistamaan Spede Pasasen tiloistamme asiattoman käytöksen vuoksi.

Katja Ålander, miten on mahdollista, että työsi puolesta olet tuollaiseen tilanteeseen joutunut?

Olen tullut taloon töihin jo vuonna 1990 silloiseen Kiveriön lahjatavaramyymälään. Näihin vuosiin on mahtunut monen moista, mm. kynttilätehtaan pyörittämistä ja tonttujen naamojen maalausta urakkapalkalla. Spede Pasaseen törmäsin silloin, kun meillä oli Urheilukeskuksessa kahvila, Flying Finn. Kahvilan sisätiloissa ei saanut tupakoida, mutta Pasanen ei kieltoa noudattanut. Tilanne johti siihen, että jouduin heittämään Speden ulos kahvilasta.

 Kerro vähän lisää tuosta kahvilasta, moni lukijoistamme ei välttämättä tiedä, että meillä on sellaistakin toimintaa ollut.

Keväällä 1995 pystytettiin Urheilukeskukseen hirsimökki, Flying Finn. Mökissä oli kahvila, matkamuistomyymälä ja Lahden kaupungin Info-piste. Kahvila palveli asiakkaitaan toukokuusta syyskuuhun sekä erilaisten tapahtumien aikaan. Tuolloin Urheilukeskuksessa kävi bussilasteittain mm. saksalaisia turisteja, jotka kuvasivat ensin mäkihyppytornit ja tulivat sen jälkeen ostamaan meiltä jäätelöä ja postimerkkejä. Finlandia -hiihtojen yhteydessä paistoimme uuni kuumana pitsaa italialaisille hiihtäjille. Parhaimpina aikoina rahaa tuli niin, ettei kaikki mahtunut kassalaatikkoon vaan seteleitä piti sulloa keittiön laatikkoon. Yksi mieleen jääneitä kokemuksia oli myös se, kun mökin putket jäätyivät ja vettä tuotiin tonkissa Kiveriöstä taksilla Urheilukeskukseen.

Urheilukeskuksen Flying Finn, lahjatavaramyymälä v. 1995

Flying Finn on historiaa, samoin Kiveriön lahjatavaramyymälä, mitä Katja sinun tehtäviisi tänään kuuluu?

Työskentelen vastaavana työvalmentajana Kierrätyskeskus Patinassa, jossa olen ollut kohta kuusi vuotta. Työhöni kuuluu paljon hallinnollisia tehtäviä, olen mukana uusien valmentautujien rekrytoinnissa ja sitten toimin työvalmentajana kierrätysmyymälässä. Nykyisessä työssäni palkitsevinta ovat onnistuneet asiakaskokemukset. Yhtä lailla mieltä lämmittää se, kun valmentautujien asiat etenevät oikeaan suuntaan tai kun kuluttaja-asiakkailta tulee positiivista palautetta Patinan palveluista.

Haluatko vielä lähettää terveisiä lukijoillemme?

Näin mökkikauden alkaessa on hyvä muistutella, että myymälästämme löytyvät niin linnunpöntöt, mökkiastiat kuin terassikalusteetkin. Meillä on tämän vuoden puolella avautunut kaksi aivan uutta myymälää, KierrätysPaikka Hollola (Mursketie 2A) ja KierrätysPaikka Kujala (Sapelikatu 7). Tervetuloa ostoksille!

Patinan vastaava työvalmentaja Katja Ålander, huhtikuu 2017

 

 

Nyt pönttötalkoisiin!

Lauantaina 29.4.2017 järjestetään Heinolan Rajavuorella (Hevosvuorentie, FI-18100 Heinola) linnunpönttötalkoot. Lahden Työn Paikka Oy on mukana Kuusakoski Oy:n järjestämässä koko perheen tapahtumassa, jonka ohjelmassa on mm. lintubongausta, linnunpönttöjen nikkarointia ja tietoa kierrätyksestä.

Koneharjun työvalmennusyksikkömme on valmistanut pönttöaihioita, joista tapahtuman osallistujat pääsevät työpajapäällikkömme Reetan kanssa nikkaroimaan oman unelmapönttönsä. Tilaisuudessa on tarjolla simaa, makkaraa, kahvia ja pullaa.

Lisätietoa tapahtumasta;

https://www.kuusakoski.com/fi/finland/yritys/yritys/uutiset/2017/avoimet-ovet-kuusatornilla/

https://www.facebook.com/events/1441162455926666/