Esittely

Lahden Työn Paikka Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka liiketoiminnallaan vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä osallisuutta. Yrityksen omistavat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta (1.1.2017 alkaen).

Paikan perustehtävä on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille kiinnittymistä ja siten vähentää työttömyydestä aiheutuvia inhimillisiä ja taloudelliseia haittoja. Paikan toimintaperiaatteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen työn avulla. Tuotamme erilaisia valmennuspalveluita, joiden yleisinä tavoitteina on arjentaitojen kohentuminen, työelämävalmiuksien kehittyminen ja työllistyminen.

Visionamme on olla alueen pitkäaikaistyöttömien ykköstyöllistäjä, vetovoimainen työpaikka, haluttu kumppani ja luotettu asiantuntija. Arvojamme ovat inhimillisyys ja vastuullisuus.

Strategiset tavoitteemme;

  • valmennusjakson aikana ihmisten elämässä tapahtuu myönteisiä asioita
  • valmennusjakson jälkeen ihmiset sijoittuvat oman jatkopolkunsa ja työllisyystavoitteensa kannalta mielekkäästi
  • työpajatoimintamme palvelee perustehtävän toteutusta ja on kilpailuetumme
  • olemme tulevaisuuden organisaatio

Toimimme tällä hetkellä Lahdessa neljässä toimipisteessä, helmikuussa avaamme kaksi uutta palvelevaa kierrätysyksikköä: KierrätysPaikka Kujala ja KierrätysPaikka Hollola. Keskiviikkona 8.2. avataan Kujalan jätekeskuksessa sijaitsevaan KierrätysPaikka Kujalaan (Sapelikatu 7) pieni varastomyymälä ja 15.2. avataan KierrätysPaikka Hollola (Mursketie 1), jossa on sekä tavaran vastaanotto että myymälä.