15.2.2018

Onnea merkonomi Sara!

Ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa kokonaan työssä oppien

Lahden Työn Paikassa on otettu käyttöön ammatillisten perustutkintojen suorittamisen malli, joka mahdollistaa ammatillisen tutkinnon suorittamisen vuosien sijaan jopa alle puolessa vuodessa.  Ensimmäinen meillä työpajalla työssä oppien liiketalouden perustutkinnon noin 4 kuukauden aikana suorittanut 21 v. Sara Koski sai merkonomin tutkintotodistuksen eilen 14.2.

Lämpimät onnittelut!

Tutkintojen suorittaminen näyttöinä ei ole mikään uusi keksintö ja teoriassa se on ollut mahdollista jo vuosia. Kuitenkin vasta viime aikoina näyttöjen suorittaminen on selkiytetty niin tutkinnon suorittajan ja ammattilisen koulutuksen järjestäjän kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi ns. Valovalmennus -mallin avulla.

-Meillä Huipputekijä –hankkeen avulla tuomme tutkintojen suorittamisen näyttöjen avulla käyttöön kaikkiin Lahden Työn Paikan yksiköihin ja mahdollisesti myös alueen yrityksiin, projektipäällikkö Heidi Peijari toteaa. Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan. Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua jopa parin kolmen kuukauden aikana. Meillä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä.

Sara Koski on työskennellyt Lahden Työn Paikan Patinan toimipisteessä ja opittuaan työtehtävät, hän suorittanut ohessa liiketalouden perustutkinnon osia yksitellen. Osien suorittaminen on tapahtunut normaaleita työtehtäviä tehden: tutkinnon suorittamiseen liittyvät näyttötilaisuudet on suoritettu ja arvioitu tekemällä erilaisia työtehtäviä merkonomin tutkintoon liittyvien ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Näyttötilanteita arvioimassa on ollut vastaava työvalmentaja Katja Ålander sekä arviointikeskusteluissa mukana on ollut Salpauksen opettaja Virpi Kellokoski.

-Tällä hetkellä meillä on kahdeksan henkilöä suorittamassa näyttöinä eri tutkintojen osia, Ålander laskeskelee. Tutkintoina ovat liiketalouden perustutkinto (merkonomi), logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja kotityö- puhdistuspalvelualan (toimitilahuoltaja). Tavoitteena on laajentaa lähiaikoina tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon.

-Räätälöimme työtehtävät niin, että normaaleja työpajojemme työtehtäviä tekemällä saa osaamisen näihin asioihin. Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa olemme ensin sopineet ja käyneet läpi meidän työtehtävät ja niiden vastaavuuden tutkinnossa oleviin ammattitaitovaatimuksiin. Näiden perusteella olemme sopineet suoritettavista tutkinnon osista. Ammatillinen oppilaitos kirjaa suoritetut osatutkinnot järjestelmäänsä ja antaa tutkintotodistuksen kun kaikki osat on suoritettu.

-Yleisesti ottaen näyttöjen suorittaminen on ollut helppoa, nyt merkonomiksi valmistunut Sara Koski arvioi. Vaikeimpina ovat olleet myynnin ja kannattavuuden raportointi, koska numeroiden pyörittely on minulle vaikeaa. Tosin kun on vähän päässyt jyvälle, on itse kirjoittaminen ollut helppoa. Se, että on ollut entuudestaan tietoteknisiä valmiuksia, on ollut hyödyksi. Tosi suuri yllätys on ollut, ettei osatutkintojen suorittaminen ole ollut niin vaikeaa kuin miltä se aluksi kuulosti. Aikaisemmin oli hämärän peitossa se mitä tutkinto sisältää, nyt sekin on selkiytynyt, Sara pohtii. Suosittelen tätä ehdottomasti myös muille. Käytetystä ajasta saa paremman hyödyn kun suorittaa tutkinnon tai sen osaia ja roiman määrän työkokemusta samaan aikaan.

Kuvassa Sara Koski, projektipäällikkö Heidi Peijari ja työvalmentaja Katja Ålander.