7.3.2018

Yhteinen tulevaisuus?

Tulevaisuuden organisaatio etsii kumppania tositarkoituksella!

Me täällä Paikassa olemme jo vuosia sitten valinneet yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme olla tulevaisuuden organisaatio. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa olemme avanneet, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Meille se tarkoittaa mm. sitä, että kehitämme palveluitamme vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita. Palvelukehityksessä on myös huomioitava lainsäädännössä ja palveluiden järjestämistä koskevissa säädöksissä tapahtuvat muutokset. Meille tulevaisuuden organisaationa oleminen tarkoittaa myös sitä, että pidämme huolta henkilöstöstämme ja sen tarvitsemasta osaamisesta.

Toimiessamme työllistämissektorilla törmäämme päivittäin työmarkkinoiden eriytymisen problematiikkaan. Tapaamme erittäin haastavissa tilanteissa olevia ihmisiä, joiden työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Samaan aikaan olemme tekemisissä yritysten kanssa, jotka kamppailevat jatkuvasti työvoiman saatavuuden ongelmien kanssa. Tätä kohtaanto-ongelmaa on meidän osaltamme lähdetty ratkomaan ESR-rahoitteisen Huipputekijä -hankkeen avulla. Tämä ei vielä yksinään riitä.

Syksyllä henkilöstöllemme järjestettiin valmennusta siihen, miten he voivat omassa työssään ohjata asiakkaitamme entistä työelämätavoitteisemmin. Tuon valmennuksen annin työstämistä jatkoimme tukipalvelu-, valmennus- ja tuotantotiimiemme yhteispalaverissa tiistaina 6.3.2018. Aamun hedelmällisen ideoinnin yksi merkittävin oivallus oli se, että ollaksemme aidosti tulevaisuuden organisaatio, tarvitsemme itsellemme strategisia kumppaneita.

Näitä kumppaneita voisivat olla esimerkiksi alueen yritykset, kuntien työllisyysyksiköt ja alueen työllisyyshankkeet, TE-toimisto tai erilaiset henkilöstöpalveluyritykset. Näkemyksemme mukaan tällaiset strategiset kumppanuudet auttaisivat kaikkia osapuolia toteuttamaan omaa perustehtäväänsä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Meidän kannaltamme se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaamme työllistyisivät meillä toteutetun valmennusjakson jälkeen nykyistä useammin avoimille työmarkkinoille. Kumppanin kannalta se voisi olla jotakin muuta, jotain sellaista, johon meidän osaamisemme ja asiantuntijuutemme tuottaisi lisäarvoa.

Jos kumppanuus työllistämispalveluita ja teollista alihankintaa tarjoavan yhteiskunnallisen yrityksen kanssa kiinnostaa, meihin saa olla yhteydessä!

 

Katja Aalto
kehittämispäällikkö
puh. 044 708 0181, katja.aalto@lahdenpaikka.fi
https://www.facebook.com/LahdenPaikka/
https://twitter.com/LahdenPaikka