23.3.2018

Oppimisen Paikka!

Lahden Työn Paikka Oy tarjoaa eri alojen opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia kerryttää osaamistaan. Alkuvuoden ajan meillä on ollut harjoittelussa sosionomiopiskelija Topi, jonka oppimiskokemuksiin voit tutustua tässä jutussa. Tänään oli Topin viimeinen harjoittelupäivä ja me haluamme kiittää tulevaa sosionomia yhteisestä ajasta ja toivottaa tsemppiä opintoihin. 

 

Minun harjoitteluni Lahden Paikassa

Suoritin sosionomikoulutukseni ensimmäisen harjoittelun Lahden Paikassa. Harjoittelussa minua ohjasi yksilövalmentaja  Noora ja valtaosan ajasta harjoittelu tapahtui Patinassa. Harjoitteluni sisälsi yksilövalmentajan työn opettelemisen lisäksi itse kehittämäni liikuntaryhmän ohjausta ja suunnittelua, työskentelyä Huipputekijä -hankkeen parissa ja paljon muuta Lahden Paikan toimintaan liittyvää.

Valmennustilanteet olivat kehittäviä oppimiseni kannalta. Sain valmiuksia työnhaun ohjaamiseen, arviointikeskusteluihin ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Varmuuteni valmennustyöhön kehittyi kokemusten ja palautteen myötä sekä tietotaitoni työhöni liittyvistä käsitteistä kasvoi valmennusharjoittelun aikana.

Oma projektini harjoittelun sisällä oli liikuntaryhmä, jonka ohjasin ja suunnittelin. Se sisälsi teoriaa ja käytännön valmennusta ryhmälle, yhteensä kuusi kertaa. Teoriavalmennuksessa käytiin läpi hyvinvoinnin kulmakiviä (liikunta, lepo ja ravinto) sekä eri liikuntamuotoja. Käytännön valmennus sisälsi venyttelyä, jumppaa, salibandyä ja sulkapalloa. Jakson aikana osallistujat täyttivät päiväkirjaa levosta, ravinnosta, liikunnasta ja fiiliksestä, minkä kävimme läpi valmennuksen päätyttyä. Liikuntaryhmää oli mukava ohjata ja palaute oli hyvin positiivista. Osallistujat olivat myös hyvällä asenteella ryhmässä mukana. Liikuntaryhmä kehitti omia ohjaustaitojani sekä projektin suunnittelukykyjäni.

Olin myös mukana Huipputekijä -hankkeen suunnittelussa. Pääsin työstämään kirjallista valmennusmateriaalia sekä tekemään kilpailutusta yritysten välillä palveluista, joita hanke tarvitsi. Pääsin myös osallistumaan hankkeen suunnitteluvaiheessa sen markkinointi- ja suunnittelutilaisuuksiin, valmennettavien haastatteluihin sekä osallistumaan hankkeen ensimmäisiin valmennuskertoihin. Hankkeessa työskentely kehitti myös projektityöskentelytaitojani.

Harjoitteluni sisälsi myös monipuolisesti Lahden Paikkaan tutustumista. Pääsin harjoitteluni aikana tutustumaan muiden Lahden Paikan yksiköiden toimintaan ja työtehtäviin. Kaiken kaikkiaan harjoitteluni oli hyvin opettava ja mielekäs ajanjakso, joka kehitti valmiuttani toimia valmennustyössä.

-Topi