30.4.2018

Lisää mahdollisuuksiasi työllistyä!

Sara valmistui Patinan kierrätysmyymälässämme valmennuksemme avulla näyttötutkintoja suorittaen merkonomiksi ja sai töitä Kuusakoski Oy:ltä. Viime viikolla meiltä valmistui neljä uutta merkonomia ja heistä Terhi sai töitä Enialta heti valmistuttuaan. Meillä Lahden Paikassa voi suorittaa ammatillisia tutkinnon osia ja jopa koko tutkinnon työssä oppien. Tutkimusten mukaan ammatillinen tutkinto lisää mahdollisuuksia työllistyä. Myös me olemme huomanneet, että tutkintojen suorittaminen on lisännyt meillä työssä olleiden ja tutkinnon suorittaneiden henkilöiden työllistymistä.

600 000 suomalaisella ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Moni työttömänä oleva haluaisi kuitenkin lisätä ammatillista pätevyyttään opiskelemalla, mutta päätoiminen opiskelu voi olla taloudellisesti mahdotonta. Lisäksi mielikuva koulunpenkillä istumisesta ei välttämättä kiehdo. Meillä käyttöönotettu ammatillisten tutkintojen suorittamisen malli mahdollistaa työttömällekin opiskelun normaaleja työtehtäviä tehden. Kyseessä on ns. Valo-valmennusmalli, jossa esimerkiksi merkonomin tutkintoon johtavat osatutkinnnot opitaan käytännön työssä ja osaaminen näytetään ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteistyössä järjestetyissä näyttötilaisuuksissa.

Haluamme täydentää valmennettaviemme osaamista mahdollistamalla osaamisen nostamisen tutkintojen avulla henkilön työllistymiseksi. Tavoitteenamme on myös laajentaa tutkintojen suorittamismahdollisuus kaikkiin yksiköihimme ja muille aloille. Merkonomin tutkinnon lisäksi meillä on tällä hetkellä mahdollisuus suorittaa varastonhoitajan tutkinto sekä toimitilahuoltajan perustutkinnot työssä oppien.

Kiinnostuitko? Katso avoimet työpaikkamme. Lisätiedot Valo-valmennuksesta www.valo-valmennus.fi .

Meillä Valo-valmennus on otettu käyttöön osana Huipputekijä –hankettamme. Hankkeen rahoittajana on Hämeen ELY-keskus, ESR.