11.1.2019

Yritysten yhteiskunnallinen työ näkyväksi

Järjestimme Päijät-Hämeen yrityksille ja organisaatioille Yhteiskuntavastuu yrityksen kilpailuetuna -tilaisuuden 10. tammikuuta, jossa mm. Holmet Oy:n, RTK-henkilöstöpalveluiden sekä Osuuskauppa Hämeenmaan edustajat kertoivat omasta yhteiskunnallisesti merkittävästä työstään työllisyyden lisäämiseksi sekä yhteistyöstä kanssamme. Tulevaisuuden työelämän näkymiä hahmotteli arvostettu tulevaisuuden tutkija ja työelämän asiantuntija Ilkka Halava.

Lahden Paikka on toiminut pitkään alueen työllisyyden edistäjänä. Yhteiskunnallisen työmme mahdollistaa suurimmaksi osaksi yhteistyö yritysten kanssa. Hyöty on molemminpuolinen; yritys saa kauttamme osaavaa työvoimaa eripituisiin työsuhteisiin lähes riskittä ja me puolestamme saamme valmentautujillemme arvokasta työkokemusta. Moni yritys teettää työpajoillamme myös alihankintaa, joka on erittäin tärkeää, jotta voimme tarjota valmentautujillemme aitoja työtehtäviä.

Koska yhteiskunnallisena yrityksenä työmme työllisyyden lisäämiseksi on mahdotonta yksin, haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Tästä syystä olemme haastaneetkin viime kuukausina yli 50 paikallista yritystä kanssamme mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tekoon, jonka avulla yhteiskunnallinen, työllisyyden edistämiseksi tehty työ voidaan tehdä myös näkyvämmäksi. Yritys tai organisaatio voi tehdä sitoumuksen omista lähtökohdistaan ja siten, että tehtävät toimenpiteet ovat uusia ja mitattavissa olevia, konkreettisia toimenpiteitä. Haasteemme liittyy nimenomaan ”Työtä kestävästi” osa-alueen alle. Kaikki sitoumukset on kaikkien nähtävillä yhteisellä Sitoumus –sivustolla Internetissä.

– Olipa sitten kyse nuorten tai aikuisten työllistämisestä tai työssäoppimispaikan tarjoamisesta, on kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä. Tätä työtä tehdään yrityksissä jonkin verran, mutta tämän työn näkyväksi tekeminen ei ole vielä kovin yleistä, toteaa Lahden Paikan projektipäällikkö Heidi Peijari. Erityisen hienoa oli kuulla tilaisuudessamme yritysten tekemistä sitoumuksista työllisyyden edistämiseksi, mainittakoon esimerkiksi RTK-henkilöstöpalvelu Oy:n tekemästä yhteiskunnallisesta sitoumuksesta, jonka avulla yritys sitoutuu työllistämään 100 työtöntä työnhakijaa vuoden 2019 aikana. Tämä on parhaimillaan juuri sitä, mitä haasteellamme yrityksille haemme.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on vielä suhteellisen vieras päijäthämäläisille. Kaiken kaikkiaan erilaisia konkreettisia sitoumuksia on tehty tällä hetkellä noin tuhat. Tekijätahoina on yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia, puolueita, kaupunkeja sekä yksityishenkilöitä.

Sitoumus on maksuton suomalainen innovaatio, jossa kuka tahansa, yksityishenkilö, yritys tai organisaatio voi tehdä julkisen, mitattavissa olevan Kestävän kehitykseen liittyvän sitoumuksen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen toteuttamisesta. Lue lisää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta www.kestavakehitys.fi

 

Yläolevassa kuvassa vasemmalta Rami Räty ja Ria Aaltonen RTK-henkilöstöpalvelu Oy, Ilkka Halava Prime Frontier Oy, Niina Toivonen Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Antti Suikkanen Holmet Oy .

 

Yhteiskuntavastuu yrityksen kilpailuetuna 10.1.2019 tilaisuus toteutettiin Lahden Työn Paikan ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman Huipputekijä-hankkeen avulla.  Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019, hankkeen hallinnoijana Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, ESR. Lisätiedot projektipäällikkö heidi.peijari[at]lahdenpaikka.fi