22.2.2019

Osatutkintoja voi suorittaa työn ohessa

– Kivaa on ollut verhokampanja, pääsin suunnittelemaan itse koko kampanjan. Kampanjan tarkoitus oli päästä myymään verhoja, koska niitä oli tullut aika paljon tänne Lahden Työn Paikan Patinan kierrätysmyymälään. Suunnittelin keväisen somistuksen ja tein mainoksen siihen liittyen Facebookiin. Pääsin seuraamaan samalla myös ajantasaisesti myynnin kehitystä. On ollut kiva huomata, että sillä on merkitystä myyntiin, mitä tekee, Maarit Talvinen hymyilee.

Talvinen on yksi monista Lahden Työn Paikan valmennettavista, joka valmennuksensa aikana suorittavat myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun ohella ammatillisen perustutkinnon osia. Oppiminen tutkintoon tapahtuu normaaleja myymälän työtehtäviä tehden. Työtehtävien vastaavuus tutkinnon sisältöihin nähden on määritelty yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Myös tutkintoon liittyvät näytöt onnistuu suorittaa työtehtävissä erikseen sovittuna ajankohtana.

– Samallahan se tossa tulee kun tekee töitä, Talvinen tokaisee.

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on mahdollista kaikissa yrityksissä kunhan ensin määritellään työtehtävien vastaavuus. Maarit Talvisen kohdalla tavoitteet ja aikataulut oppimiselle sekä näytöille katsottiin yhdessä työvalmentajien kanssa.

– Valmennusjaksoni alkoi syksyllä 2018 ja huhtikuun loppuun mennessä minun on määrä suorittaa viisi osaa liiketalouden tutkinnosta. Esimerkiksi viime viikon työviikkoni toimi samalla näyttöviikkona, jolloin työvalmentajat kiinnittivät erityisesti huomiota työtehtävissäni suoriutumiseen, Talvinen summaa.

– Meillä työvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä, vastaava työvalmentaja Katja Ålander sanoo.

Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan.

– Osatutkintojen suorittaminen on päässyt meillä hyvään vauhtiin ja tällä hetkellä osatutkintoja on suoritettu 54 kappaletta liiketoiminnan perustutkintoon ja 4 logistiikan perustutkintoon liittyen. Esimerkiksi merkonomin tutkintoon liittyviä tutkinnon osia voi meidän työtehtävissämme suorittaa seitsemän, Ålander luettelee.

Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua parin kolmen kuukauden aikana.

– On erinomaista, että oppiminen ja opintojen suorittaminen on mahdollista yrityksissä työtä tehden. Monella on takanaan opintoja ja osaamista erilaista työtehtävistä. Koulun penkillä istuminen ei tästä syystä ole yleensä tarpeellista, Ålander pohtii.

– Meillä työpajoilla osatutkintojen suorittajia on ollut 16 henkilöä, iältään 21-vuotiaasta 55-vuotiaaseen saakka. Aiempaa koulutusta ja työkokemusta henkilöille on kertynyt vaihtelevasti. Suurimmalla osalla pohjakoulutuksena on ollut pelkästään peruskoulu, Ålander jatkaa.

Yhtenä työllisyystilanteeseen vaikuttavana tekijänä on pidetty henkilöiden osaamistason nostoa huomioiden yritysten ja työvoiman tarpeista lähtevät koulutustarpeet ja osaaminen kehittäminen. Tämän tuo esiin myös Työ- ja elinkeinoministeriö työllisyyteen liittyvässä nettijulkaisussaan.

– Pitkään valmennuskentällä toimineena organisaationa olemme jo pitkään tunnistaneet yritysten ongelman löytää sopivaa työvoimaa. Meillä lisäksi reilu vuoden toiminut Huipputekijä -hanke pyrkii työttömien osaamistason nostoon monin tavoin. Olemme kehittäneet osatutkintojen suorittamisen lisäksi myös yritysten tarpeista lähtevää ryhmävalmennusta. Teollisuusalojen työvoimapulaan helpotusta tuomaan suunniteltu maksuton valmennus on määrä alkaa maaliskuun alussa, mikäli saamme riittävän määrän alasta kiinnostuneita työttömiä mukaan, projektipäällikkö Heidi Peijari pohtii.

Vahva verkostoituminen alueen yritysten ja työllisyystoimijoiden kanssa on myös tärkeä osa onnistuneeseen lopputulokseen pääsemisessä.

– Olemme kartoittaneet usean yrityksen kanssa heidän työvoiman tarpeitaan oikeanlaisten valmennustuotteiden kehittämiseksi. Iso kiitos tästä yhteistyöstä kuuluu RTK-henkilöstöpalveluille, Kuusakoski Oy:lle, Holmet Oy:lle sekä J-Steel Oy:lle Peijari kiittelee.

 

Lisätiedot maaliskuussa alkavasta maksuttomasta työttömille tarkoitetusta ryhmävalmennuksesta löydät osoitteesta www.lahdenpaikka.fi/ajankohtaista 

 

Huipputekijä –hanke: hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille rekrytoinnin avuksi malli, jolla yritykset saavat sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Rekrytointimallin avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn. Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla työpajoilla tai yrityksissä. ESR -rahoitus, hankeajankohta 1.9.2017 – 31.12.2019.

Lisätiedot projektipäällikkö Heidi Peijari, etunimi.sukunimi@lahdenpaikka.fi .