12.4.2019

”Onnistumisia kannattaa juhlia!”

Lahden Paikan perustehtävä on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille paluuta. Työpajoillamme toteutettavien valmennusjaksojen aikana heitä kannustetaan ja ohjataan aktiivisesti etsimään työllistymismahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta.

Yksi vaihtoehtoinen tapa löytää pysyviä työpaikkoja valmentautujillemme on yhteistyö henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Yksi tuoreimmista valmentautujiemme työllistymisistä syntyi yhteistyöstä Lisäpalvelu Oy:n kanssa. Yhteistyön aluksi Lisäpalvelu Oy:n henkilöstö kävi tutustumassa metalliosastomme toimintaan. Sen jälkeen he ovat osanneet tiedustella suoraan metallin esimieheltä, löytyykö meiltä sopivia henkilöitä heidän avoimiin paikkoihinsa. Henkilön omalla suostumuksella hänen tietonsa on toimitettu Lisäpalveluihin, josta hänet on kutsuttu työhaastatteluun.

Näin työpaikan löysi myös Mikko, joka on pääsääntöisesti työskennellyt metallisosastolla hitsaustehtävissä.  Mikon viimeinen työpäivä Lahden Paikassa oli to 4.4. ja seuraavana maanantaina hän aloitti työt Lisäpalvelu Oy:n asiakkaalla. ”Työ metallin yksikössä on ollut mukavaa ja hitsaustaitoni on parantunut. Olen valmennusjaksoni aikana suorittanut myös hitsausluokat Salpauksessa, se on ollut hyödyllistä” kertoo Mikko. Hänen mukaansa yhteistyö Lisäpalvelu Oy:n kanssa oli helppoa ja sujuvaa.

Myös metallisosastomme esimies Leo kiittelee yhteistyötä. ”Me olemme pystyneet tarjoamaan meillä valmennetun luotettavan työntekijän työnantajalle ja vastaavasti Lisäpalvelut on tarjonnut luotettavan työnantajan meillä valmennuksessa olleelle henkilölle. Yhteistyö kanssamme on väylä löytää sellainen työntekijä, mitä työntarjoaja etsii. Henkilön osaaminen on luotettavasti tarkistettu ja tarvittavat lisäopit etsitty ja hankittu. ” Mikko sanoo omasta puolestansa voivansa lämpimästi suositella Lahden Paikan palveluita ja niiden kautta avautuvia työllistymisväyliä työttömille työnhakijoille. Metallin esimies Leo tiivistää yhteistyön Lisäpalvelu Oy:n kanssa seuraavasti: ”Yhteistyössä on tärkeää keskinäinen luottamus, joka on rakentunut onnistuneiden yhteistyöprojektien kautta. Tässä mallissa on iso mahdollisuus, jossa kaikki ovat voittajia!” Tämän onnistuneen yhteistyön vuoksi pääsimme juhlimaan Mikon työllistymistä kakkukahvien merkeissä.