22.5.2019

Työkokeilua ja ryhmässä toimintaa!

Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden asiakastarpeiden pohjalta toteutimme keväällä 2019 uudenlaisen Mun Tulevaisuus! -valmennuksen. Siinä seitsemän henkilöä aloitti samaan aikaan ryhmänä työkokeilussa Katsastajankadun toimipisteessämme kierrätyksen ja metallin erilaisissa työtehtävissä. Perinteisten työkokeilutehtävien rinnalla järjestettiin asiantuntijaluentoja ja toiminnallisia tehtäviä, joiden aiheet liittyivät hyvinvointiin, työelämätietouteen ja työnhakuun. Ryhmän ohjauksesta vastasi yksilövalmentaja Eeva Friberg, joka toimi valmennukseen osallistujien tukena myös ammatillisen tulevaisuuden suunnittelussa.

Kolme kuukautta kestäneen valmennuksen päättyessä osallistujat arvioivat yhdessä Eevan kanssa, mikä oli Mun Tulevaisuus! -valmennuksen arvokkain anti. Tästä oltiin oikeastaan hyvinkin yksimielisiä ja Eeva sanoitti sen seuraavasti: ” Tällainen toteutustapa mahdollisti sen, että on aidosti aikaa miettiä, mitä sitä tulevaisuudessa tekisi. Työskentely, asiantuntijatieto ja ohjattu tulevaisuuden suunnittelu rytmittyivät hyvin ja tukivat toinen toisiaan”. Jokaiselle osallistujalle syntyi valmennuksen aikana toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma, miten tästä jatketaan eteenpäin.

Myös Hollolan kunta palvelun tilaajana oli tyytyväinen valmennuksen toteutukseen. Yhteisellä päätöksellä totesimmekin, että pienillä muutoksilla homma toteutetaan myös syksyllä. Tarkoitus olisi, että työkokeilijat pääsisivät aloittamaan syyskuun puolivälissä. Info valmennuksesta järjestetään keskiviikkona 28.8. klo 10.00 Katsastajankadun toimipisteessä (Katsastajankatu 14, 15800 LAHTI).

Lisätietoja Mun Tulevaisuus! -valmennuksesta

Hollolan kunta
Sini Vaari, sini.vaari@hollola.fi, puh. 044 780 1369

Lahden Työn Paikka Oy
Eeva Friberg, eeva.friberg@lahdenpaikka.fi, 044 708 0204