28.6.2019

Oppia ikä kaikki!

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin ja henkilöstön osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen on sanottu olevan yksi organisaatioiden kriittisistä menestystekijöistä. Lahden Työn Paikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kotiaho allekirjoittaa tämän :”Arvostan sitä, että henkilöstö haluaa kouluttautua. Silloin he usein motivoituvat uudella tavalla kehittämään omaa työtään ja saavat työhönsä myös uusia näkökulmia.  Maailma ympärillämme muuttuu niin nopeasti, että meillä ei ole varaa jäädä paikoillemme.”

Kotiahon myönteinen suhtautuminen kouluttautumiseen näkyy myös käytännössä: tänä keväänä kaksi hänen alaisistaan on osallistunut tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Työpajapäällikkö Reetta Jänis suoritti Johtamisen erikoisammattitukinnon ja kehittämispäällikkö Katja Aalto sosionomi (YAMK) tutkinnon. Kummankin opintoihin liittyvät kehittämistehtävät kytkeytyivät tiiviisti Lahden Paikan toimintaan. Omana kehittämistehtävänään Reetta laati  Kierrätyskeskus Patinan muuttosuunnitelman ja johti sen toteutusta.  Katja vastaavasti mallinsi työelämän laatua mittaavan henkilöstökyselyn käytön Lahden Paikan tarpeisiin.

Huipputekijä -hankkeessa työskentelevät Noora Nummela, Heidi Peijari ja Katja Ålander ovat kaikki osallistuneet Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Heidin ja Nooran tutkintotilaisuudet on jo pidetty, Katjalla se on vielä edessä. ”Tuotekehitystyön tutkinnon ammattitaitovaatimukset vastasivat työnkuvaani Huipputekijä -hankkeessa. Hanketyö ei ollut minulle entuudestaan tuttua, joten uskoin saavani lisää työkaluja opinnoista työn toteuttamiseen ja kehittämiseen” kuvaa Noora syitään aloittaa opinnot. Katja jatkaa omalta osaltaan opintojen annin suhteen: ” Olen saanut päivitystä työssäni tarvitsemiin tietoihin liittyen Valo-valmennuksen valmentautujien ohjaukseen. Arvokasta antia ovat olleet myös mielenkiintoiset keskustelut kehittämistyön haasteista muiden toimijoiden kanssa. Myös Heidin kokemukset opinnoista olivat positiiviset.  ” Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Opiskelu kannattaa aina!” rohkaisee Heidi kaikkia niitä kollegoita, jotka mahdollisesti pohtivat työn ohessa opiskelua.