Osatutkintoja voi suorittaa työn ohessa

– Kivaa on ollut verhokampanja, pääsin suunnittelemaan itse koko kampanjan. Kampanjan tarkoitus oli päästä myymään verhoja, koska niitä oli tullut aika paljon tänne Lahden Työn Paikan Patinan kierrätysmyymälään. Suunnittelin keväisen somistuksen ja tein mainoksen siihen liittyen Facebookiin. Pääsin seuraamaan samalla myös ajantasaisesti myynnin kehitystä. On ollut kiva huomata, että sillä on merkitystä myyntiin, mitä tekee, Maarit Talvinen hymyilee.

Talvinen on yksi monista Lahden Työn Paikan valmennettavista, joka valmennuksensa aikana suorittavat myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun ohella ammatillisen perustutkinnon osia. Oppiminen tutkintoon tapahtuu normaaleja myymälän työtehtäviä tehden. Työtehtävien vastaavuus tutkinnon sisältöihin nähden on määritelty yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Myös tutkintoon liittyvät näytöt onnistuu suorittaa työtehtävissä erikseen sovittuna ajankohtana.

– Samallahan se tossa tulee kun tekee töitä, Talvinen tokaisee.

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on mahdollista kaikissa yrityksissä kunhan ensin määritellään työtehtävien vastaavuus. Maarit Talvisen kohdalla tavoitteet ja aikataulut oppimiselle sekä näytöille katsottiin yhdessä työvalmentajien kanssa.

– Valmennusjaksoni alkoi syksyllä 2018 ja huhtikuun loppuun mennessä minun on määrä suorittaa viisi osaa liiketalouden tutkinnosta. Esimerkiksi viime viikon työviikkoni toimi samalla näyttöviikkona, jolloin työvalmentajat kiinnittivät erityisesti huomiota työtehtävissäni suoriutumiseen, Talvinen summaa.

– Meillä työvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä, vastaava työvalmentaja Katja Ålander sanoo.

Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan.

– Osatutkintojen suorittaminen on päässyt meillä hyvään vauhtiin ja tällä hetkellä osatutkintoja on suoritettu 54 kappaletta liiketoiminnan perustutkintoon ja 4 logistiikan perustutkintoon liittyen. Esimerkiksi merkonomin tutkintoon liittyviä tutkinnon osia voi meidän työtehtävissämme suorittaa seitsemän, Ålander luettelee.

Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua parin kolmen kuukauden aikana.

– On erinomaista, että oppiminen ja opintojen suorittaminen on mahdollista yrityksissä työtä tehden. Monella on takanaan opintoja ja osaamista erilaista työtehtävistä. Koulun penkillä istuminen ei tästä syystä ole yleensä tarpeellista, Ålander pohtii.

– Meillä työpajoilla osatutkintojen suorittajia on ollut 16 henkilöä, iältään 21-vuotiaasta 55-vuotiaaseen saakka. Aiempaa koulutusta ja työkokemusta henkilöille on kertynyt vaihtelevasti. Suurimmalla osalla pohjakoulutuksena on ollut pelkästään peruskoulu, Ålander jatkaa.

Yhtenä työllisyystilanteeseen vaikuttavana tekijänä on pidetty henkilöiden osaamistason nostoa huomioiden yritysten ja työvoiman tarpeista lähtevät koulutustarpeet ja osaaminen kehittäminen. Tämän tuo esiin myös Työ- ja elinkeinoministeriö työllisyyteen liittyvässä nettijulkaisussaan.

– Pitkään valmennuskentällä toimineena organisaationa olemme jo pitkään tunnistaneet yritysten ongelman löytää sopivaa työvoimaa. Meillä lisäksi reilu vuoden toiminut Huipputekijä -hanke pyrkii työttömien osaamistason nostoon monin tavoin. Olemme kehittäneet osatutkintojen suorittamisen lisäksi myös yritysten tarpeista lähtevää ryhmävalmennusta. Teollisuusalojen työvoimapulaan helpotusta tuomaan suunniteltu maksuton valmennus on määrä alkaa maaliskuun alussa, mikäli saamme riittävän määrän alasta kiinnostuneita työttömiä mukaan, projektipäällikkö Heidi Peijari pohtii.

Vahva verkostoituminen alueen yritysten ja työllisyystoimijoiden kanssa on myös tärkeä osa onnistuneeseen lopputulokseen pääsemisessä.

– Olemme kartoittaneet usean yrityksen kanssa heidän työvoiman tarpeitaan oikeanlaisten valmennustuotteiden kehittämiseksi. Iso kiitos tästä yhteistyöstä kuuluu RTK-henkilöstöpalveluille, Kuusakoski Oy:lle, Holmet Oy:lle sekä J-Steel Oy:lle Peijari kiittelee.

 

Lisätiedot maaliskuussa alkavasta maksuttomasta työttömille tarkoitetusta ryhmävalmennuksesta löydät osoitteesta www.lahdenpaikka.fi/ajankohtaista 

 

Huipputekijä –hanke: hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille rekrytoinnin avuksi malli, jolla yritykset saavat sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Rekrytointimallin avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn. Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla työpajoilla tai yrityksissä. ESR -rahoitus, hankeajankohta 1.9.2017 – 31.12.2019.

Lisätiedot projektipäällikkö Heidi Peijari, etunimi.sukunimi@lahdenpaikka.fi .

Kirjansitomon muistikirjoille Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Lahdessa toimivan Lahden Työn Paikka Oy:n kirjansitomon muistikirjoille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Kirjansitomo valmistaa erilaisia muistikirjoja, kalentereita ja tarroja mm. bullet journal käyttöön.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

– Haimme Avainlippua koska halusimme tuoda esiin kotimaisuutta ja liputtaa suomalaisen työn puolesta. Muistikirja- ja kalenterimarkkinoilla on paljon ulkomaisia vaihtoehtoja mutta hyvin harvoja aidosti kotimaisia tuoteita. Avainlipun avulla kuluttaja tunnistaa helposti aidosti kotimaisen tuotteen, kertoo työpajapäällikkö Esa Heiskanen Lahden Työn Paikka Oy:sta

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 79 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Tunnettuus yrityspäättäjien keskuudessa on 92 prosenttia. Suomalaisista suurin osa (71 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja

Esa Heiskanen, työpajapäällikkö, Lahden Työn Paikka Oy, 044 708 0765, esa.heiskanen@lahdenpaikka.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

 

Tuotteita löydät verkkokaupastamme: www.lahdenpaikkakirjansitomo.fi


Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 4000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.

Teollisuusalalle töihin?

Tuntuuko, että yrityksistä huolimatta töitä ei vain meinaa löytyä? Oletko ajatellut, että apu työllistymisvaihtoehtojen pohdintaan olisi tarpeen? Jos tämänkaltaiset mietteet ovat mielessäsi joskus pyörineet, niin meidän valmennus voisi olla sun juttu!

Ota yhteyksiä Nooraan ja kysy lisää.

Työllistymisen pitkä tie

Pitkän uran kaupan alalla tehnyt Harri jäi työttömäksi muutama vuosi sitten yrityksen toiminnan loppuessa. Aktiivinen omaehtoinen työnhaku ei tuonut uutta työtä, ja lopulta Harri päätti kokeilla saisiko lisäpotkua työnhakuun työvalmennuksesta. Kesällä 2018 hän aloitti työkokeilun KierrätysPaikka Kujalassa ja siirtyi siitä palkkatukitöihin. ”En tiennyt mitään tarjotuista työtehtävistä, mutta tiesin pärjääväni hyvällä asenteella”, Harri kertoo. ”Opin töissä ennen kaikkea itsestäni. Huomasin, että voin tehdä kaikenlaista työtä, vaikka minulla on lähinnä kaupan alan kokemusta.”, hän jatkaa.

Harri kehuu Lahden Paikan henkilökunnan välitöntä ja positiivista asennetta. Yksilövalmentaja Nooran kanssa löytyi nopeasti yhteinen näkemys siitä, minkälaista apua Harri tarvitsee työnhakuun. Kehitysehdotuksena Harri esitti, että työtehtäviä jaettaessa otettaisiin vielä enemmän huomioon valmentautujan erityistaidot ja aikaisempi työkokemus.

Puolen vuoden palkkatukityön aikana Harri haki useita työpaikkoja ja kävi työhaastatteluissa. Tällä hetkellä kaupan alalla hakijoiden määrä on niin suuri, että erottuminen hakijoiden joukosta on lähes lottovoitto. Viime vuoden lopulla Lahden Paikan verkostojen avulla löytyi kuitenkin sopiva työ, ja työhaastattelu johti työsopimuksen tekemiseen. Harri aloitti uuden asiakaspalvelupainotteisen työnsä 14.1. Työltä hän kertoi odottavansa toimeentulon lisäksi mukavia työkavereita ja toimivaa työyhteisöä.

Vielä kerran onnittelut Harrille työpaikan johdosta ja kiitos erinomaisesta työpanoksesta KierrätysPaikka Kujalassa.

Yritysten yhteiskunnallinen työ näkyväksi

Järjestimme Päijät-Hämeen yrityksille ja organisaatioille Yhteiskuntavastuu yrityksen kilpailuetuna -tilaisuuden 10. tammikuuta, jossa mm. Holmet Oy:n, RTK-henkilöstöpalveluiden sekä Osuuskauppa Hämeenmaan edustajat kertoivat omasta yhteiskunnallisesti merkittävästä työstään työllisyyden lisäämiseksi sekä yhteistyöstä kanssamme. Tulevaisuuden työelämän näkymiä hahmotteli arvostettu tulevaisuuden tutkija ja työelämän asiantuntija Ilkka Halava.

Lahden Paikka on toiminut pitkään alueen työllisyyden edistäjänä. Yhteiskunnallisen työmme mahdollistaa suurimmaksi osaksi yhteistyö yritysten kanssa. Hyöty on molemminpuolinen; yritys saa kauttamme osaavaa työvoimaa eripituisiin työsuhteisiin lähes riskittä ja me puolestamme saamme valmentautujillemme arvokasta työkokemusta. Moni yritys teettää työpajoillamme myös alihankintaa, joka on erittäin tärkeää, jotta voimme tarjota valmentautujillemme aitoja työtehtäviä.

Koska yhteiskunnallisena yrityksenä työmme työllisyyden lisäämiseksi on mahdotonta yksin, haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Tästä syystä olemme haastaneetkin viime kuukausina yli 50 paikallista yritystä kanssamme mukaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tekoon, jonka avulla yhteiskunnallinen, työllisyyden edistämiseksi tehty työ voidaan tehdä myös näkyvämmäksi. Yritys tai organisaatio voi tehdä sitoumuksen omista lähtökohdistaan ja siten, että tehtävät toimenpiteet ovat uusia ja mitattavissa olevia, konkreettisia toimenpiteitä. Haasteemme liittyy nimenomaan ”Työtä kestävästi” osa-alueen alle. Kaikki sitoumukset on kaikkien nähtävillä yhteisellä Sitoumus –sivustolla Internetissä.

– Olipa sitten kyse nuorten tai aikuisten työllistämisestä tai työssäoppimispaikan tarjoamisesta, on kyse yhteiskunnallisesti merkittävästä työstä. Tätä työtä tehdään yrityksissä jonkin verran, mutta tämän työn näkyväksi tekeminen ei ole vielä kovin yleistä, toteaa Lahden Paikan projektipäällikkö Heidi Peijari. Erityisen hienoa oli kuulla tilaisuudessamme yritysten tekemistä sitoumuksista työllisyyden edistämiseksi, mainittakoon esimerkiksi RTK-henkilöstöpalvelu Oy:n tekemästä yhteiskunnallisesta sitoumuksesta, jonka avulla yritys sitoutuu työllistämään 100 työtöntä työnhakijaa vuoden 2019 aikana. Tämä on parhaimillaan juuri sitä, mitä haasteellamme yrityksille haemme.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on vielä suhteellisen vieras päijäthämäläisille. Kaiken kaikkiaan erilaisia konkreettisia sitoumuksia on tehty tällä hetkellä noin tuhat. Tekijätahoina on yrityksiä, yhteisöjä, oppilaitoksia, puolueita, kaupunkeja sekä yksityishenkilöitä.

Sitoumus on maksuton suomalainen innovaatio, jossa kuka tahansa, yksityishenkilö, yritys tai organisaatio voi tehdä julkisen, mitattavissa olevan Kestävän kehitykseen liittyvän sitoumuksen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen linjaus kestävän kehityksen toteuttamisesta. Lue lisää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta www.kestavakehitys.fi

 

Yläolevassa kuvassa vasemmalta Rami Räty ja Ria Aaltonen RTK-henkilöstöpalvelu Oy, Ilkka Halava Prime Frontier Oy, Niina Toivonen Osuuskauppa Hämeenmaa sekä Antti Suikkanen Holmet Oy .

 

Yhteiskuntavastuu yrityksen kilpailuetuna 10.1.2019 tilaisuus toteutettiin Lahden Työn Paikan ja Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman Huipputekijä-hankkeen avulla.  Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019, hankkeen hallinnoijana Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, ESR. Lisätiedot projektipäällikkö heidi.peijari[at]lahdenpaikka.fi

 

 

Patinan 20. toimintavuosi käynnistyy

Kierrätyskeskus Patina on toiminut 15 vuotta Jalkarannantien varrella ns. Nelon kiinteistössä. Nyt kiinteistö on tyhjennetty ja tammikuussa 2019 Patinan toiminta jatkuu osoitteessa Katsastajankatu 14. Tämä on Patinan kolmas sijaintipaikka lähes kahdenkymmenen toimintavuoden aikana. Kestävän kulutuksen keskus Patina aloitti toimintansa vuonna 1999 Vesijärvenkadulla.

Kierrätyskeskus Patina on hyvä esimerkki toiminnasta, joka on aloitettu projektina ja vakiintunut pysyväksi toiminnaksi. Toiminta on vuosien mittaan muuttunut, mutta perusta on pysynyt samana: kierrätys ja työllistämistoiminta. Vuonna 2018 kierrätettiin kappalemääräisesti noin 150 000 erilaista tuotetta ja asiakkaita kävi noin 65 000. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita käsiteltiin ja kierrätettiin 130 000 kiloa. Työvalmennuksen asiakkaina oli lähes 200 henkilöä erimittaisilla valmennusjaksoilla.

Vuonna 1999 aloitettu yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu menestyksellisesti edelleen. Patina osallistuu vuosittain tapahtumiin yhdessä mm. ympäristöneuvonnan kanssa. Erilaisia vierailijaryhmiä käy kymmeniä ja heille esitellään kierrätystoimintaa, sekä sen vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhteistyössä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa Patinalla on kierrätyskelpoisen tavaran keräyspiste, KierrätysPaikka Kujala, jäteasema Pillerillä. Koulutuskeskus Salpauksen kanssa järjestetään valmentautujille Valo-valmennusta, jossa valmentautujat voivat suorittaa tutkintojen osia työvalmennuksessa ollessaan.

Vuonna 2019 ollaan uuden edessä. Kierrätyskeskus Patinan Katsastajankadun toimitilat mahdollistavat myymälätoiminnan laajentamisen, työtehtävien uudistamisen ja uusien valmennuspalveluiden kehittämisen. Patinassa halutaan palvella joustavasti ja ammattitaidolla niin omistajia, valmennuksessa olevia asiakkaita, alueen yrityksiä ja kuluttajia. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihin, palveluihin ja toimitaan! Myymälä avataan maanantaina 7.1.2019

Mun tulevaisuus!

Lahden Työn Paikka on jo useiden vuosien ajan tarjonnut perinteisten työhönvalmennuspalveluiden lisäksi myös tilaajien tarpeiden pohjalta räätälöityjä valmennuksia. Yksilövalmentaja Eeva Friberg on ohjannut mm. erilaisia elintapaohjaukseen ja henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen liittyviä ryhmiä.

”Tällä hetkellä valmistelen helmikuussa 2019 alkavaa, hollolalaisille alle 40-vuotiaille työttömille suunnattua Mun tulevaisuus! -valmennusta. Se on tarkoitus toteuttaa työkokeiluna Katsastajankadun toimipisteessämme, missä on mahdollisuus kokeilla metallialan, pienkonehuollon, varasto- ja kuljetusalan sekä myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviä.” Eeva kertoo. Valmennukseen sisältyy myös asiantuntijaluentoja sekä toiminallisia ohjattuja tehtäviä, jotka liittyvät kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, työelämätietouteen ja työnhakuun. Koko valmennuksen ajan osallistujalla on käytettävissään yksilövalmentajan tuki oman ammatillisen jatkosuunnitelman työstämisessä.

Eeva kertoo, että Mun tulevaisuus! -valmennus on suunniteltu hedelmällisessä yhteistyössä Hollolan kunnan työllisyystoimijoiden kanssa. ”Minä olen ollut suunnittelutiimissä alusta asti ja odotan innolla kevättä 2019, jolloin olen tiiviisti käytännön toteutuksessa mukana. Valmennuksen aiheet liittyvät päivittäiseen yksilövalmentajan työarkeeni, ja olen organisoinut ja pitänyt teemoista ryhmävalmennuksia jo vuosien ajan. Työkalupakistani löytyy käytännön vahvasti värittämiä kokemuksia ja kannustavia esimerkkejä, joita voin jakaa osallistujille. ”

Onnistuneet lopputulokset ovat usein yhteisten ponnistelujen tuloksia. Eeva vahvistaa tämän omalta osaltaan: ”Suunnittelutyö on ollut innostavaa ja kaikkien osapuolten kokemuksia yhdistävää, sen tuloksena on syntynyt malli, joka kokoaa vuosien asiantuntemuksen. Nyt tarjoamme hienon kokonaisuuden, joka antaa osallistujalle työkaluja oman ammatillisen tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän tavoitteemme on selkeä: jokainen osallistuja löytää jatkopaikan. Jos sinua tällainen kiinnostaa, lähde mukaan!”

Miten se ryhmävalmennus sitten meni?

Huipputekijä -hankkeessa mallinnettavan ryhmävalmennusosion toinen pilottiryhmä käynnistyi syyskuussa. Mukana oli yhdeksän metallialasta kiinnostunutta henkilöä. Valmennuksen sisältöinä oli mm. osaamisen kartoitus, yritysvierailut, työnhaku, vuokratyöhön ja ammatillisiin koulutusvaihtoehtoihin tutustuminen. Lisäksi valmennuksessa suoritettiin tarpeen mukaan eri korttikoulutuksia ja osaamista kartoitettiin myös metallialan osaamisen tasokokeella. Osaamisen tasokokeessa päästiin ihan tositoimiin eli hitsaamaan. Mahdollisuus oli myös MIG/MAG –hitsauskoulutukseen, mutta siihen ei kellään ollut tarvetta.

Osallistujien palaute ryhmästä oli hyvin positiivista: ”antoisa ja ammattitaitoista ohjausta”, ”hieno juttu ja hyvä porukka”, ”työnhakutaitoni kehittyivät”. Osa ryhmäläisistä lähti opiskelemaan, osa työllistyi ja muutamat jatkavat  vielä muissa työllistymiseen tähtäävisä palveluissa.

Ensi vuoden puolella starttaa seuraava valmennus, jos työllistyminen teollisuusaloille kiinnostaa, hae mukaan jo NYT!

Parhain terveisin;
Noora Nummela
050 403 6869
noora.nummela@lahdenpaikka.fi 

Nyt kääritään hihat!

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, joka muun muassa ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä sekä vahvistaa toiminnallaan työpajojen toimintaedellytyksiä ja niiden henkilöstön osaamista. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 22.11.2018 Helsingissä. Syyskokouksessa äänestettiin uusista hallituksen jäsenistä ja Lahden Työn Paikka Oy:n kehittämispäällikkö Katja Aalto tuli valituksi ensikertalaisena hallitukseen varajäseneksi.

”Olen kyllä tosi innostunut ja otettu jokaisesta saamastani äänestä ja niiden myötä osoitetusta luottamuksesta! Minulle luottamustehtävät eivät ole koskaan tarkoittaneet sitä, että nautin saadusta luottamuksesta, vaan että teen töitä sen eteen, että voin osoittaa olevani saamani luottamuksen arvoinen.” kommentoi Katja valintaansa. Kysymykseen ehdokkaaksi lähtemisestä Katja vastaa seuraavasti: ”Nyt jos koskaan on ensiarvoisen tärkeätä, että moninaisen työpajakentän ja työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten etuja valvotaan.”

Maakunta- ja sote-uudistuksessa ja kasvupalvelu-uudistuksessa on vielä monta keskeneräistä asiaa sekä työpajojen aseman että heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palveluiden järjestämisen suhteen. ”Nyt on tehtävä töitä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti sen eteen, ettei turhia kuiluja, kapeikkoja tai väliinputoajaryhmiä syntyisi”, toteaa Katja.

Mitä tämä työ sitten tarkoittaa? ”Ajattelin, että aloittaisimme ensi vuoden alusta täällä Lahdessa kuukausittaiset Ajankohtaisaamukahvit. Niiden tarkoituksena voisi olla kokoontua vapaamuotoisesti yhteen kuulemaan ja keskustelemaan maakunta- ja sote-uudistuksen etenemiseen liittyvistä asioista ja  kutsua päättäjiä kuulemaan kentän ääntä ja kokemuksia valmistelussa oleviin asioihin liittyen. Joo, näin me tullaan tekemään!” Katja visio ja innostuu jo miettimään käytännön järjestelyä. ”Kuukauden ensimmäinen maanantai voisi olla hyvä, tarjottaisiin aamukahvit 8:15 ja varattaisiin aikaa n. 45 minuuttia. Mikähän otettaisiin ensimmäisen tapaamisen teemaksi?”

Näyttää siltä, että tämän haastattelun yhteydessä näiden Ajankohtaisaamukahvien suunnittelu eteni jo siihen vaiheeseen, että ne eivät todellakaan jää pelkäksi suunnitelmaksi. Lopuksi Katja vielä muistuttaa: ”Se työ on myös sitä, että toimin kentän ja sen toimijoiden viestinviejänä ja puolestapuhujana, sen mahdollistamiseksi tarvitaan aktiivisista vuorovaikutusta. Pidetään yhteyttä!”

Katja Aalto
044 708 0181
katja.aalto@lahdenpaikka.fi
https://www.facebook.com/katja.aalto.9
https://twitter.com/Katja_M_Aalto

Kiitos kuluneista vuosista!

Pitkäaikainen työntekijämme Raija Huusko jää tänään pois töistä palveltuaan organisaatiotamme yli 30-vuoden ajan. Tälläisella viestillä Raija meitä muisti viimeisenä työpäivänään:

Siirryn loman kautta eläkkeelle 22.11.2018 alkaen nauttimaan vapaasta. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!
On ollut ilo työskennellä kanssanne. 

Työtäni jatkaa Sinikka Leino-Rahikka, sinikka.leino-rahikka@lahdenpaikka.fi, p. 050 526 5815

Ystävällisin terveisin
Raija