Yhteinen tulevaisuus?

Tulevaisuuden organisaatio etsii kumppania tositarkoituksella!

Me täällä Paikassa olemme jo vuosia sitten valinneet yhdeksi strategiseksi tavoitteeksemme olla tulevaisuuden organisaatio. Henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa olemme avanneet, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Meille se tarkoittaa mm. sitä, että kehitämme palveluitamme vastaamaan muuttuvan maailman tarpeita. Palvelukehityksessä on myös huomioitava lainsäädännössä ja palveluiden järjestämistä koskevissa säädöksissä tapahtuvat muutokset. Meille tulevaisuuden organisaationa oleminen tarkoittaa myös sitä, että pidämme huolta henkilöstöstämme ja sen tarvitsemasta osaamisesta.

Toimiessamme työllistämissektorilla törmäämme päivittäin työmarkkinoiden eriytymisen problematiikkaan. Tapaamme erittäin haastavissa tilanteissa olevia ihmisiä, joiden työttömyysjaksot ovat pitkittyneet. Samaan aikaan olemme tekemisissä yritysten kanssa, jotka kamppailevat jatkuvasti työvoiman saatavuuden ongelmien kanssa. Tätä kohtaanto-ongelmaa on meidän osaltamme lähdetty ratkomaan ESR-rahoitteisen Huipputekijä -hankkeen avulla. Tämä ei vielä yksinään riitä.

Syksyllä henkilöstöllemme järjestettiin valmennusta siihen, miten he voivat omassa työssään ohjata asiakkaitamme entistä työelämätavoitteisemmin. Tuon valmennuksen annin työstämistä jatkoimme tukipalvelu-, valmennus- ja tuotantotiimiemme yhteispalaverissa tiistaina 6.3.2018. Aamun hedelmällisen ideoinnin yksi merkittävin oivallus oli se, että ollaksemme aidosti tulevaisuuden organisaatio, tarvitsemme itsellemme strategisia kumppaneita.

Näitä kumppaneita voisivat olla esimerkiksi alueen yritykset, kuntien työllisyysyksiköt ja alueen työllisyyshankkeet, TE-toimisto tai erilaiset henkilöstöpalveluyritykset. Näkemyksemme mukaan tällaiset strategiset kumppanuudet auttaisivat kaikkia osapuolia toteuttamaan omaa perustehtäväänsä vaikuttavammin ja tehokkaammin. Meidän kannaltamme se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaamme työllistyisivät meillä toteutetun valmennusjakson jälkeen nykyistä useammin avoimille työmarkkinoille. Kumppanin kannalta se voisi olla jotakin muuta, jotain sellaista, johon meidän osaamisemme ja asiantuntijuutemme tuottaisi lisäarvoa.

Jos kumppanuus työllistämispalveluita ja teollista alihankintaa tarjoavan yhteiskunnallisen yrityksen kanssa kiinnostaa, meihin saa olla yhteydessä!

 

Katja Aalto
kehittämispäällikkö
puh. 044 708 0181, katja.aalto@lahdenpaikka.fi
https://www.facebook.com/LahdenPaikka/
https://twitter.com/LahdenPaikka

Verkkokauppa on auki!

Lahden Työn Paikan kirjansitomon verkkokauppa on avattu! Verkkokaupasta löydät laadukkaat muistikirjat moneen tarkoitukseen. Tarjolla pistesivuisia Bullet journal käyttöön soveltuvia kauniita muistikirjoja erilaisilla kansilla, kierresidottuja vihkoja pisteellisillä sivuilla sekä vihkoja. Tuotevalikoima tulee laajenemaan jatkuvasti joten pistä osoite talteen.

Jos haluat suunnitella omannäköisesi kirjan valitsemillasi kansimateriaaleilla ja painatuksilla, otathan rohkeasti yhteyttä meihin! Muistikirjojen ja vihkojen personointiin liittyen voit laittaa tiedusteluja sähköpostitse, esa.heiskanen@lahdenpaikka.fi

Tutustu ja ihastu verkkokauppamme valikoimiin, https://lahdenpaikkakirjansitomo.elisakotisivut.fi/

 

 

Onnea merkonomi Sara!

Ammatillinen tutkinto on mahdollista suorittaa kokonaan työssä oppien

Lahden Työn Paikassa on otettu käyttöön ammatillisten perustutkintojen suorittamisen malli, joka mahdollistaa ammatillisen tutkinnon suorittamisen vuosien sijaan jopa alle puolessa vuodessa.  Ensimmäinen meillä työpajalla työssä oppien liiketalouden perustutkinnon noin 4 kuukauden aikana suorittanut 21 v. Sara Koski sai merkonomin tutkintotodistuksen eilen 14.2.

Lämpimät onnittelut!

Tutkintojen suorittaminen näyttöinä ei ole mikään uusi keksintö ja teoriassa se on ollut mahdollista jo vuosia. Kuitenkin vasta viime aikoina näyttöjen suorittaminen on selkiytetty niin tutkinnon suorittajan ja ammattilisen koulutuksen järjestäjän kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi ns. Valovalmennus -mallin avulla.

-Meillä Huipputekijä –hankkeen avulla tuomme tutkintojen suorittamisen näyttöjen avulla käyttöön kaikkiin Lahden Työn Paikan yksiköihin ja mahdollisesti myös alueen yrityksiin, projektipäällikkö Heidi Peijari toteaa. Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan. Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua jopa parin kolmen kuukauden aikana. Meillä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä.

Sara Koski on työskennellyt Lahden Työn Paikan Patinan toimipisteessä ja opittuaan työtehtävät, hän suorittanut ohessa liiketalouden perustutkinnon osia yksitellen. Osien suorittaminen on tapahtunut normaaleita työtehtäviä tehden: tutkinnon suorittamiseen liittyvät näyttötilaisuudet on suoritettu ja arvioitu tekemällä erilaisia työtehtäviä merkonomin tutkintoon liittyvien ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Näyttötilanteita arvioimassa on ollut vastaava työvalmentaja Katja Ålander sekä arviointikeskusteluissa mukana on ollut Salpauksen opettaja Virpi Kellokoski.

-Tällä hetkellä meillä on kahdeksan henkilöä suorittamassa näyttöinä eri tutkintojen osia, Ålander laskeskelee. Tutkintoina ovat liiketalouden perustutkinto (merkonomi), logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja kotityö- puhdistuspalvelualan (toimitilahuoltaja). Tavoitteena on laajentaa lähiaikoina tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon.

-Räätälöimme työtehtävät niin, että normaaleja työpajojemme työtehtäviä tekemällä saa osaamisen näihin asioihin. Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa olemme ensin sopineet ja käyneet läpi meidän työtehtävät ja niiden vastaavuuden tutkinnossa oleviin ammattitaitovaatimuksiin. Näiden perusteella olemme sopineet suoritettavista tutkinnon osista. Ammatillinen oppilaitos kirjaa suoritetut osatutkinnot järjestelmäänsä ja antaa tutkintotodistuksen kun kaikki osat on suoritettu.

-Yleisesti ottaen näyttöjen suorittaminen on ollut helppoa, nyt merkonomiksi valmistunut Sara Koski arvioi. Vaikeimpina ovat olleet myynnin ja kannattavuuden raportointi, koska numeroiden pyörittely on minulle vaikeaa. Tosin kun on vähän päässyt jyvälle, on itse kirjoittaminen ollut helppoa. Se, että on ollut entuudestaan tietoteknisiä valmiuksia, on ollut hyödyksi. Tosi suuri yllätys on ollut, ettei osatutkintojen suorittaminen ole ollut niin vaikeaa kuin miltä se aluksi kuulosti. Aikaisemmin oli hämärän peitossa se mitä tutkinto sisältää, nyt sekin on selkiytynyt, Sara pohtii. Suosittelen tätä ehdottomasti myös muille. Käytetystä ajasta saa paremman hyödyn kun suorittaa tutkinnon tai sen osaia ja roiman määrän työkokemusta samaan aikaan.

Kuvassa Sara Koski, projektipäällikkö Heidi Peijari ja työvalmentaja Katja Ålander.

Nyt on syytä juhlia

KierrätysPaikkamme on toiminut Kujalan jätekeskuksessa yhden vuoden torstaina 8.2. KierrätysPaikka Kujalaan voi tuoda käyttökelpoiset tavarat kierrätettäväksi samalla kun tuo huonokuntoiset tavarat jätteeksi tai materiaalikierrätykseen. Tavaran vastaanotto on Jäteasema Pillerin yhteydessä ja pieni kierrätystavaran varastomyymälä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimistorakennuksen yhteydessä. KierrätysPaikka Kujala on Lahden Paikan yksi työvalmennusyksikkö, jossa on 4-6 työkokeilu- ja palkkatukipaikkaa lahtelaisille ja hollolalaisille pitkäaikaistyöttömille monipuolisissa kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Synttäreillä 8.2. on tarjolla makkaraa, kahvia, mehua ja keksejä klo 10 alkaen. Luvassa myös tarjouksia.

KierrätysPaikka Kujala on osa Kiertoliike – Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet -projektia, jossa päätavoitteina on tukea alueen liiketoiminnan kehittymistä kiertotalouden suuntaan sekä uuden liiketoiminnan syntyä. Projektissa laaditaan alueellinen kiertotalousmalli, tiekartta kohti kiertotaloutta sekä toteutetaan kokeiluprojekteja.
Lisätietoja Kiertoliike-projektista

KierrätysPaikka Kujala
Sapelikatu 7
ma-pe 9-17
044-7109503
Tuotekuvasto

 

Ahkeruudella töihin

Kierrätyskeskus Patinassa viimeistä päivää työskentelevällä Timolla on suunnitteluassistentin eli teknisen suunnittelun perustutkinto, mutta opintojen jälkeen töitä ei ollutkaan tarjolla. Seitsemän kuukautta sitten hän aloitti työkokeilun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testauksessa. Kuukauden työkokeilu sujui hyvin ja jatko palkkatukitöissä varmistui.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden testauksessa Timo kertoi oppineensa paljon uusia asioita erilaisista laitteista, erityisesti äänentoistolaitteista. Asiakaspalvelutaidot ovat parantuneet laiteosaamisen myötä ja asiakkaiden kanssa asioinnista on tullut mielekästä. Lisäksi hän opetteli myymälätyöskentelyn toisen perustaidon eli kassan käytön.

Timo kertoi, että Kierrätyskeskus Patinassa on ollut hyvä työskennellä ja kaikkien kanssa on tullut juttuun. Työhönvalmennus sai Timolta arvioinnin: Toimii!

Timo teki valmennusaikana yli 10 hakemusta ja kävi kolmessa haastattelussa. Viimeinen haastattelu toi voiton eli työpaikan suunnitteluassistenttina. Viikon päästä alkavassa työssä hän pääsee käyttämään uusinta uutta ohjelmistoa 3D-mallien ja teknisten piirustusten laatimiseksi. Haaveeksi Timo kertoo, että saisi työssä oppia paljon uutta.

”Olkaa ahkeria” Timo antaa vinkiksi kaikille työtä etsiville ja työtaitojaan päivittäville.

 

Lisäpotkua työnhakuun!

Tarjolla ilmaista valmennusta motivoituneille työnhakijoille aamiaisen kera!

Kenelle?

Sinulle, joka olet työtön ja haluat kehittää valmiuksiasi saada työtä Päijät-Hämeen alueelta.

Mitä?

Omien vahvuuksien löytämistä, osaamisen kehittämistä, CV:n viilaamista ja haastatteluun valmistautumista, koulutusvaihtoehtoihin ja yrityksiin tutustumista.

Ketkä toteuttavat?

Lahden Työn Paikan valmentajat preppaavat yhteistyössä Kuusakoski Oy:n ja Holmet Oy:n henkilöstö -vastaavien kanssa.

Milloin ja miten?

9 tapaamista viikon välein, n. 4-6 tuntia kerrallaan 6.3. -2.5.2018. Valmennus tapahtuu n. 20 henkilön ryhmässä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä yksilövalmentaja Noora Nummela, puh. 050 403 6869 tai noora.nummela@lahdenpaikka.fi.

Haastattelemme kaikki hakijat. Haastattelut viikoilla 7 ja 8.

Valmennuspäivät alkavat meidän tarjoamalla aamiaisella!

 

Valmennuksen tarjoaa Huipputekijä -hankkeemme (ESR-hanke, Hämeen Ely-keskus).

Valmennuksella kohti ammatillista tutkintoa

Lahden Työn Paikassa on otettu käyttöön ammatillisten perustutkintojen suorittamisen malli, joka mahdollistaa ammatillisen tutkinnon osien tai jopa koko tutkinnon suorittamisen työhön valmennuksen ohella.

Viime syksynä käynnistyneen Huipputekijä –hankkeemme avulla tuomme tutkintojen suorittamisen näyttöjen avulla käyttöön kaikkiin Lahden Työn Paikan yksiköihin ja mahdollisesti myös yrityksiin, projektipäällikkö Heidi Peijari toteaa. Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan. Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua parin kolmen kuukauden aikana. Meillä työvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä.

Työhön valmennettava Sara Koski suorittaa Lahden Työn Paikan Patinan yksikössä liiketalouden perustutkinnon osia. Osien suorittaminen on mahdollista suorittaa työn ohessa näyttötutkintoina. Tutkinnon suorittamiseen liittyvät näyttötilaisuudet suoritetaan ja arvioidaan tekemällä Patinassa erilaisia työtehtäviä merkonomin tutkintoon liittyvien ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Näitä näyttötilanteita arvioimassa on ollut vastaava työvalmentaja Katja Ålander.

Tällä hetkellä meillä on kahdeksan henkilöä suorittamassa näyttöinä eri tutkintojen osia, Ålander laskeskelee.  Tutkintoina ovat liiketalouden perustutkinto (merkonomi), logistiikan perustutkinto (varastonhoitaja) ja kotityö- puhdistuspalvelualan (toimitilahuoltaja). Tavoitteena on laajentaa lähiaikoina tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon.

– Räätälöimme asiakkaidemme työtehtävät niin, että normaaleja työpajojemme työtehtäviä tekemällä saa osaamisen näihin asioihin. Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa olemme ensin sopineet ja käyneet läpi meidän työtehtävät ja niiden vastaavuuden tutkinnossa oleviin ammattitaitovaatimuksiin. Näiden perusteella olemme sopineet suoritettavista tutkinnon osista. Ammatillinen oppilaitos kirjaa suoritetut osatutkinnot järjestelmäänsä ja antaa tutkintotodistuksen kun kaikki osat on suoritettu.

-Neljä osaa viidestä merkonomin osatutkinnosta on mulla tällä hetkellä suoritettuna, Sara Koski toteaa. Yksi osa vielä, niin on tutkinto kasassa. Yleisesti ottaen näyttöjen suorittaminen on ollut helppoa. Vaikeimpina raporttien myynnin ja kannattavuuden raportointi, koska numeroiden pyörittely on minulle vaikeaa. Tosin kun on vähän päässyt jyvälle, on itse kirjoittaminen ollut helppoa. Se, että on ollut entuudestaan tietoteknisiä valmiuksia, on ollut hyödyksi. Tosi suuri yllätys on ollut, ettei näyttöjen suorittaminen ole ollut niin vaikeaa kuin miltä se aluksi kuulosti. Aikaisemmin oli hämärän peitossa se mitä tutkinto sisältää, nyt sekin on selkiytynyt, Sara pohtii.

-Suosittelen tätä ehdottomasti myös muille. Käytetystä ajasta saa paremman hyödyn kun suorittaa osatutkinnon ja roiman määrän työkokemusta samaan aikaan.

 

(Kuvassa Christin Bergström suorittaa visuaalisen myyntityön näytön osaa merkonomin tutkinnosta Lahden Työn Paikan yksikössä Patinassa.)

 

Kiitos yhteispelistä ja aikaansaamisen vuodesta 2017!

Taas lähestyy Vapahtajamme syntymäjuhlan, joulun, aika. On aika hiljentyä ja pohtiakin.

Tuntuu, että aina vuoden lopuksi on saatava maailma valmiiksi, vaikka eihän sitä kaikkien teidän hyvät asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja Paikan joukkueemme tuloksellisesta työstä huolimatta valmiiksi saada, ja hyvä näin!

Olemme onnistuneet tehtävässämme rakentaa tulevaisuutta ihmisille ja alueellemme. Olemme saaneet aikaan mitattavia ja merkittäviä tuloksia! Olemme tuottaneet arvoa ja noudattaneet arvojamme. Tämä on yhteiskunnallista hyvää olemmehan yhteiskunnallinen yritys.

Haluan kiittää  asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja koko Paikan joukkuetta.

Toivotan myös riemullista joulujuhlaa ja onnellista vuotta 2018.

 

Parhain terveisin

Pekka Kotiaho

Toimitusjohtaja

Rauhallista itsenäisyyspäivää

Lahden Paikan työntekijät toivottavat rauhallista itsenäisyyspäivää kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Torstaina 7.12. Kierrätyskeskus Patinassa on esillä suomalaista taidetta ja muotoilua. Kahvitarjoilu klo 9-16. Tervetuloa!

Ongelmia sähköpostijärjestelmässä!

Meillä on eilen ja tänään ollut mittavia ongelmia sähköpostijärjestelmämme kanssa. Vikaa selvitetään. Kiireellisissä asioissa turvaudu puhelimeen, numeromme löytyvät yhteystietosivultamme, https://www.lahdenpaikka.fi/yhteystiedot/