Oppia ikä kaikki!

Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnin ja henkilöstön osaamisen ajantasaisuuden varmistamisen on sanottu olevan yksi organisaatioiden kriittisistä menestystekijöistä. Lahden Työn Paikka Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kotiaho allekirjoittaa tämän :”Arvostan sitä, että henkilöstö haluaa kouluttautua. Silloin he usein motivoituvat uudella tavalla kehittämään omaa työtään ja saavat työhönsä myös uusia näkökulmia.  Maailma ympärillämme muuttuu niin nopeasti, että meillä ei ole varaa jäädä paikoillemme.”

Kotiahon myönteinen suhtautuminen kouluttautumiseen näkyy myös käytännössä: tänä keväänä kaksi hänen alaisistaan on osallistunut tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Työpajapäällikkö Reetta Jänis suoritti Johtamisen erikoisammattitukinnon ja kehittämispäällikkö Katja Aalto sosionomi (YAMK) tutkinnon. Kummankin opintoihin liittyvät kehittämistehtävät kytkeytyivät tiiviisti Lahden Paikan toimintaan. Omana kehittämistehtävänään Reetta laati  Kierrätyskeskus Patinan muuttosuunnitelman ja johti sen toteutusta.  Katja vastaavasti mallinsi työelämän laatua mittaavan henkilöstökyselyn käytön Lahden Paikan tarpeisiin.

Huipputekijä -hankkeessa työskentelevät Noora Nummela, Heidi Peijari ja Katja Ålander ovat kaikki osallistuneet Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. Heidin ja Nooran tutkintotilaisuudet on jo pidetty, Katjalla se on vielä edessä. ”Tuotekehitystyön tutkinnon ammattitaitovaatimukset vastasivat työnkuvaani Huipputekijä -hankkeessa. Hanketyö ei ollut minulle entuudestaan tuttua, joten uskoin saavani lisää työkaluja opinnoista työn toteuttamiseen ja kehittämiseen” kuvaa Noora syitään aloittaa opinnot. Katja jatkaa omalta osaltaan opintojen annin suhteen: ” Olen saanut päivitystä työssäni tarvitsemiin tietoihin liittyen Valo-valmennuksen valmentautujien ohjaukseen. Arvokasta antia ovat olleet myös mielenkiintoiset keskustelut kehittämistyön haasteista muiden toimijoiden kanssa. Myös Heidin kokemukset opinnoista olivat positiiviset.  ” Jatkuvasti muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Opiskelu kannattaa aina!” rohkaisee Heidi kaikkia niitä kollegoita, jotka mahdollisesti pohtivat työn ohessa opiskelua.

Syksyllä taas kahvitellaan!

Meidän Kiveriönkadun toimipisteeseemme on kevään ajan kokoontunut säännöllisesti kahvittelemaan Valtakunnallisen työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioiden edustajia. Työllisyystoimijoiden ajankohtaisaamukahvit ovat koonneet toimijat yhteen joka kuukauden ensimmäinen maanantai. Kahvin lisäksi tulijoita on houkutellut paikalle toimialaan liittyvät ajankohtaiset teemat, joihin liittyvää keskustelua ovat alustaneet eri alojen asiantuntijat.

”Ajatuksen näistä yhteisistä aamukahveista sain, kun tulin valituksi Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallitukseen varajäseneksi” kertoo aamukahvien koollekutsuja kehittämispäällikkö Katja Aalto. ”Halusin omalta osaltani varmistaa sen, että tiedän mikä kenttää alueellisesti puhututtaa ja mietityttää. Nämä ajatukset on tärkeätä saada kuuluviin esimerkiksi erilaisia kannanottoja edunvalvontajärjestönä tehdessä.”

Työllisyystoimijoista ajankohtaisaamukahveilla on ollut edustettuna mm. LITTI2 -hanke, Lahty ry, Monitoimikeskus Takatasku, Lahden Kaupungin Nuorisopalvelut, Heinolan ja Orimattilan nuorten työpajat sekä Jyränkölän setlementti. Aiheina on käsitelty mm. kasvupalvelu-uudistusta, kuntien roolia työllisyydenhoidossa, työllisyyspolitiikan valtakunnallisia näkymiä sekä työpajojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Kevään viimeisessä tapaamisessa todettiin yksimielisesti, että kyseiset tilaisuudet ovat tärkeitä toimijoille ja että vastaavia ajankohtaisaamukahveja toivotaan jatkossakin.

”Työllisyystoimijoiden seuraavat ajankohtaisaamukahvit järjestetään maanantaina 2.9. klo 8:15 Kiveriönkadun toimipisteessämme. Valitettavasti vielä en osaa sanoa ensimmäisen kerran teemaa tai alustajaa. Välillä tuntuu siltä, että muutokset ovat niin nopeita, että kesäkuussa ei voi millään tietää, mikä on ajankohtaista syyskuussa” naurahtaa Katja. ”Mielelläni kuulen myös vinkkejä ja palautetta kentältä, olkaa ihmeessä yhteyksissä joko Työllisyystoimijoiden ajankohtaisaamukahveihin liittyen tai ihan vaan vaikka muutenkin!”

Katja Aalto, kehittämispäällikkö
044 708 0181, katja.aalto@lahdenpaikka.fi
https://www.facebook.com/katja.aalto.9
https://twitter.com/Katja_M_Aalto

Autonkuljettajan työ on palveluammatti

Kierrätyskeskus Patinalla on useita kuljetuspalveluita; tavaroiden nouto- ja vientikuljetus, peräkärryn lainaus ja vuokraus sekä uutena kesäkuussa aloitettava jätteiden noutopalvelu. Kuljetuspalvelut ovat nimensä mukaisesti palvelua. Autonkuljettaja on yrityksen käyntikortti asiakkaan suuntaan. Kuljetuspalveluun kuuluu autolla ajamisen lisäksi tavaroiden siirto joko asiakkaalta Patinaan tai Patinasta uuteen kotiin, sekä palvelun rahaliikenteen hoitaminen. Työssä vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa, kohteliaita käytöstapoja sekä sovittujen pelisääntöjen noudattamista. Autonkuljettaja on vastuussa ajoneuvosta, kyydissä olevista tavaroista sekä kuljetuksen rahaliikenteestä.

Patinan kuljetukset tehdään kuorma- ja pakettiautolla. Kuorma-autokuljetuksia hoitaa 20-vuoden kokemuksella Jari. ”Kuljettajan työssä on kunnioitettava asiakkaan kotia ja tavaroita. Heille on myös pystyttävä myös kertomaan, mikä tavara on uudelleenkäytettävään ja mikä jätettä.”, Jari kertoo. Uudelleenkäyttöön kelpaa vain ehjä, puhdas ja käyttökelpoinen tavara. Jos tavaroiden seassa on jätettä tai isoja sähkölaitteita, niin niistä otetaan erillinen käsittelymaksu.

Patinassa on valmentautujille useita työtehtäviä kuljetuspalveluihin liittyen. Kuljetustilaukset otetaan vastaan myymälän kassalla, autonkuljettaja vastaa kuljetuksesta ja apumiehet ovat apuna lastaus- ja purkuvaiheessa. Lisäksi varastossa työskentelevät henkilöt hoitavat peräkärryn lainauksen ja vuokrauksen.

Kuljetuspalvelut ovat maksullisia lukuun ottamatta peräkärryn lainausta. Lainaus on tarkoitettu Patinasta ostettujen tai sinne tuotavien tavaroiden kuljetukseen. Kuljettaminen on kallein osa kierrätystavaran käsittelyä, eivätkä nykyiset kuljetusmaksut kata kuin osan kuljetuksen ylläpitokuluista.

Jätteiden maksullinen noutopalvelu käynnistyy kesäkuussa yhteistyössä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Noutopalvelu on rekisteröity Hämeen ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin ja se on tarkoitettu huonekalujen ja sähkölaitteiden kuljetukseen jäteasemalle. Jätekuljetuksista tiedotetaan lisää PHJ Oy:n ja Lahden Paikan verkkosivuilla kesäkuun alussa.

Patinan kuljetuspalvelut eivät tee muuttoja tai kuljeta erityisen painavia tavaroita kuten pianoja. Lisätietoja kuljetuspalveluista löytyy täältä.

 

Työkokeilua ja ryhmässä toimintaa!

Hollolan kunnan työllisyyspalveluiden asiakastarpeiden pohjalta toteutimme keväällä 2019 uudenlaisen Mun Tulevaisuus! -valmennuksen. Siinä seitsemän henkilöä aloitti samaan aikaan ryhmänä työkokeilussa Katsastajankadun toimipisteessämme kierrätyksen ja metallin erilaisissa työtehtävissä. Perinteisten työkokeilutehtävien rinnalla järjestettiin asiantuntijaluentoja ja toiminnallisia tehtäviä, joiden aiheet liittyivät hyvinvointiin, työelämätietouteen ja työnhakuun. Ryhmän ohjauksesta vastasi yksilövalmentaja Eeva Friberg, joka toimi valmennukseen osallistujien tukena myös ammatillisen tulevaisuuden suunnittelussa.

Kolme kuukautta kestäneen valmennuksen päättyessä osallistujat arvioivat yhdessä Eevan kanssa, mikä oli Mun Tulevaisuus! -valmennuksen arvokkain anti. Tästä oltiin oikeastaan hyvinkin yksimielisiä ja Eeva sanoitti sen seuraavasti: ” Tällainen toteutustapa mahdollisti sen, että on aidosti aikaa miettiä, mitä sitä tulevaisuudessa tekisi. Työskentely, asiantuntijatieto ja ohjattu tulevaisuuden suunnittelu rytmittyivät hyvin ja tukivat toinen toisiaan”. Jokaiselle osallistujalle syntyi valmennuksen aikana toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma, miten tästä jatketaan eteenpäin.

Myös Hollolan kunta palvelun tilaajana oli tyytyväinen valmennuksen toteutukseen. Yhteisellä päätöksellä totesimmekin, että pienillä muutoksilla homma toteutetaan myös syksyllä. Tarkoitus olisi, että työkokeilijat pääsisivät aloittamaan syyskuun puolivälissä. Info valmennuksesta järjestetään keskiviikkona 28.8. klo 10.00 Katsastajankadun toimipisteessä (Katsastajankatu 14, 15800 LAHTI).

Lisätietoja Mun Tulevaisuus! -valmennuksesta

Hollolan kunta
Sini Vaari, sini.vaari@hollola.fi, puh. 044 780 1369

Lahden Työn Paikka Oy
Eeva Friberg, eeva.friberg@lahdenpaikka.fi, 044 708 0204

Ole rohkeasti oma ittes!

Hollolalainen Jyrki työskentelee Kierrätyskeskus Patinan asiakaspalvelussa tavaroiden vastaanotossa, hoitaa varastossa tavaroiden siirtoja sekä käsittelee ja hinnoittelee myymälään siirrettäviä tuotteita. ”Työ on monipuolista ja kiinnostavaa. Koskaan ei tiedä mitä asiakkaat tuovat ja aina ei edes tiedä, mikä on tavaran käyttötarkoitus. Monien tuotteiden arvo on ollut myös yllätys.”, Jyrki kertoo.

Jyrki sanoo viihtyneensä töissä ja aamuisin on ollut aina kiva tulla Patinaan. Erityistä kiitosta saa työvalmentaja Jani, joka luottaa työntekijöihin ja kannustanut kaikissa työtehtävissä. ”Jani on myös supermukava”, Jyrki korostaa.

Helmikuussa yksilövalmentaja Noora esitteli Jyrkille erityisen kiinnostavan avoimen työpaikan, johon lähetettiin työhakemus. Melko nopeasti Jyrki sai kutsun työhaastatteluun ja huhtikuussa työpaikka varmistui. Jyrki aloittaa toukokuun puolivälissä Luomaniemen toimintakeskuksen apuisäntänä. ”Yleismiehen työt sekä korjaus- ja ylläpitohommat ovat juuri minun juttuni”, Jyrki sanoo.

Työvalmennusta Jyrki suosittelee kaikille, joille työpaikkaa ei löydy kovasta yrittämisestä huolimatta. ”Ole rohkeasti oma ittes!”, Jyrki vinkaa työvalmennusta miettiville.

Onnea Jyrki työpaikasta!

Piristystä Pihapiiri-messuilta

Viime viikonloppuna Lahden Paikan kuluttajapalvelut osallistuivat Pihapiiri-messuille. Värikkäällä osastolla esiteltiin Kierrätyskeskus Patinan, pienkonehuollon ja kirjansitomon palveluita sekä myytiin Patinan kierrätystuotteita sekä metallipajalla tehtyjä sisustuskoreja. Pihapiirissä oli ilo olla mukana ja tavata niin vanhoja kuin uusia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Tälläkin kertaa viriteltiin uusia yhteistyömahdollisuuksia kukkakauppiaiden ja viherrakentajien kanssa.

Lahden Paikassa tapahtumajärjestelyt tehdään osana työvalmennusta. Tapahtumien valmistelu, rakentaminen, työskentely messuosastolla sekä osaston purku tarjoavat ainutlaatuisia työkokemuksia valmentautujille. Pihapiiri-messuilla oli tällä kertaa mukana myös Salpauksen opiskelija Mari (kuvassa). Hän rakensi messuille esimerkkiparvekkeen ja teki asiakaspalvelutyötä. Mari kertoi, että messupäivän jälkeen olo oli väsynyt mutta onnellinen.

Paikan kuluttajapalvelut toivottavat pirteää kevättä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille!

Valmennuksella teollisuusalalle

Olitpa sitten nuori tai aikuinen, lähde mukaan kesäkuussa alkavaan valmennukseemme!

Valmennus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, joilla on kiinnostusta työllistyä teollisuusalalle. Teollisuusalalla on monipuolisesti erilaisia työtehtäviä tarjolla ja etenkin Päijät-Hämeen alueella työllisyystilanne on erinomaisen hyvä.

Valmennuksemme sisältää seitsemän tapaamiskertaa, joissa tutustutaan mm. yritysten toimintaan ja työllistymismahdollisuuksiin yritysvierailuin. Lisäksi kartoitamme osaamisen täydentämisen vaihtoehtoja ja tarpeen mukaan järjestämme myös lyhytkoulutuksia kuten piirustustenlukutaito -koulutuksen sekä työturvallisuuskortti -koulutuksen. Autamme myös tarvittaessa koulutuspolkujen löytämisessä. Valmennuksen sisältöön kuuluu myös asiantuntijaluentoja, aihealueina työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työssä.

Valmennus perustuu vapaaehtoisuuteen ja on osallistujille maksuton.

Valmennuksen tavoitteena on henkilöiden työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai metalliyksikkömme työtehtäviin.

Katso ilmoittautuminen ja lisätiedot oheisesta esitteestä .

 

”Onnistumisia kannattaa juhlia!”

Lahden Paikan perustehtävä on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille paluuta. Työpajoillamme toteutettavien valmennusjaksojen aikana heitä kannustetaan ja ohjataan aktiivisesti etsimään työllistymismahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta.

Yksi vaihtoehtoinen tapa löytää pysyviä työpaikkoja valmentautujillemme on yhteistyö henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Yksi tuoreimmista valmentautujiemme työllistymisistä syntyi yhteistyöstä Lisäpalvelu Oy:n kanssa. Yhteistyön aluksi Lisäpalvelu Oy:n henkilöstö kävi tutustumassa metalliosastomme toimintaan. Sen jälkeen he ovat osanneet tiedustella suoraan metallin esimieheltä, löytyykö meiltä sopivia henkilöitä heidän avoimiin paikkoihinsa. Henkilön omalla suostumuksella hänen tietonsa on toimitettu Lisäpalveluihin, josta hänet on kutsuttu työhaastatteluun.

Näin työpaikan löysi myös Mikko, joka on pääsääntöisesti työskennellyt metallisosastolla hitsaustehtävissä.  Mikon viimeinen työpäivä Lahden Paikassa oli to 4.4. ja seuraavana maanantaina hän aloitti työt Lisäpalvelu Oy:n asiakkaalla. ”Työ metallin yksikössä on ollut mukavaa ja hitsaustaitoni on parantunut. Olen valmennusjaksoni aikana suorittanut myös hitsausluokat Salpauksessa, se on ollut hyödyllistä” kertoo Mikko. Hänen mukaansa yhteistyö Lisäpalvelu Oy:n kanssa oli helppoa ja sujuvaa.

Myös metallisosastomme esimies Leo kiittelee yhteistyötä. ”Me olemme pystyneet tarjoamaan meillä valmennetun luotettavan työntekijän työnantajalle ja vastaavasti Lisäpalvelut on tarjonnut luotettavan työnantajan meillä valmennuksessa olleelle henkilölle. Yhteistyö kanssamme on väylä löytää sellainen työntekijä, mitä työntarjoaja etsii. Henkilön osaaminen on luotettavasti tarkistettu ja tarvittavat lisäopit etsitty ja hankittu. ” Mikko sanoo omasta puolestansa voivansa lämpimästi suositella Lahden Paikan palveluita ja niiden kautta avautuvia työllistymisväyliä työttömille työnhakijoille. Metallin esimies Leo tiivistää yhteistyön Lisäpalvelu Oy:n kanssa seuraavasti: ”Yhteistyössä on tärkeää keskinäinen luottamus, joka on rakentunut onnistuneiden yhteistyöprojektien kautta. Tässä mallissa on iso mahdollisuus, jossa kaikki ovat voittajia!” Tämän onnistuneen yhteistyön vuoksi pääsimme juhlimaan Mikon työllistymistä kakkukahvien merkeissä.

Tiedote muutoksesta

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Mikään maailmassa ei ole niin pysyvää kuin muutos tai positiivisemmin sanottuna kehitys. Koskaan ei enää myöskään tuo kehitys ole niin hidasta kuin se on  juuri nyt.

Lahden Työn Paikkakin on tällaisen muutoshypyn edessä, kun metalliliiketoiminnastamme vastannut asiakkuuspäällikkömme Leo Kumpulainen kertoi siirtyvänsä uusiin tehtäviin yhtiömme ulkopuolelle 21.4.2019 alkaen. Tämä on yhtiömme kannalta ikävää, menetämmehän osaavan ja aktiivisen työtoverin, joka on ollut kanssamme auttamassa useita ihmisiä uuden työuran alkuun ja samalla auttanut Teitä tavoitteissanne luomalla yhdessä tiimimme kanssa teille lisäarvoa.

Onnea ja menestystä Leolle. Leo siirtyy meiltä uuteen positiivisissa merkeissä.

Eipä kuitenkaan hätää! Lahden Paikka pystyy paikkaamaan, sillä tuotannollisen työpajatoiminnan kehittämispäällikkömme Ensio Sipilä on ottanut välittömästi vetovastuun metallista. Hyvälle osalle teistä Ensio on tuttu ja samoin Ensiolle tehtävä on entuudestaan tuttu.  Tällä tavoin kehittäminen jatkuu yhdessä kanssanne ja luomme meneillään olevien kehityshankkeiden kautta yhdessä enemmän arvoa Teille.

Lahden Paikka on yhteiskunnallinen yritys, joka antaa yhteistyön kautta myös teidän sosiaaliseen tilinpäätökseenne todellista sisältöä. Olette kanssamme ja kauttamme rakentamassa kestävää ja  oikeudenmukaista Suomea.

Soittakaa tai lähettäkää sähköpostia, mikäli herää kysymyksiä.

Parhain terveisin

Pekka Kotiaho

Toimitusjohtaja
+358 44 708 1450
pekka.kotiaho@lahdenpaikka.fi

Osatutkintoja voi suorittaa työn ohessa

– Kivaa on ollut verhokampanja, pääsin suunnittelemaan itse koko kampanjan. Kampanjan tarkoitus oli päästä myymään verhoja, koska niitä oli tullut aika paljon tänne Lahden Työn Paikan Patinan kierrätysmyymälään. Suunnittelin keväisen somistuksen ja tein mainoksen siihen liittyen Facebookiin. Pääsin seuraamaan samalla myös ajantasaisesti myynnin kehitystä. On ollut kiva huomata, että sillä on merkitystä myyntiin, mitä tekee, Maarit Talvinen hymyilee.

Talvinen on yksi monista Lahden Työn Paikan valmennettavista, joka valmennuksensa aikana suorittavat myymälätyöskentelyn ja asiakaspalvelun ohella ammatillisen perustutkinnon osia. Oppiminen tutkintoon tapahtuu normaaleja myymälän työtehtäviä tehden. Työtehtävien vastaavuus tutkinnon sisältöihin nähden on määritelty yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Myös tutkintoon liittyvät näytöt onnistuu suorittaa työtehtävissä erikseen sovittuna ajankohtana.

– Samallahan se tossa tulee kun tekee töitä, Talvinen tokaisee.

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen on mahdollista kaikissa yrityksissä kunhan ensin määritellään työtehtävien vastaavuus. Maarit Talvisen kohdalla tavoitteet ja aikataulut oppimiselle sekä näytöille katsottiin yhdessä työvalmentajien kanssa.

– Valmennusjaksoni alkoi syksyllä 2018 ja huhtikuun loppuun mennessä minun on määrä suorittaa viisi osaa liiketalouden tutkinnosta. Esimerkiksi viime viikon työviikkoni toimi samalla näyttöviikkona, jolloin työvalmentajat kiinnittivät erityisesti huomiota työtehtävissäni suoriutumiseen, Talvinen summaa.

– Meillä työvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on tunnistaa valmennettavan osaaminen ja olla mahdollistamassa osaamisen kehittymistä, vastaava työvalmentaja Katja Ålander sanoo.

Tutkinnon suorittaminen pala kerrallaan omassa tahdissa työssä toimien on erittäin helppo ja parhaimmillaan myös nopea tapa saada tutkinto ja päivittää osaaminen myös paperilla tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi – ja esimerkiksi työttömälle työnhakijalle joskus jopa ainoa mahdollisuus päivittää osaamistaan.

– Osatutkintojen suorittaminen on päässyt meillä hyvään vauhtiin ja tällä hetkellä osatutkintoja on suoritettu 54 kappaletta liiketoiminnan perustutkintoon ja 4 logistiikan perustutkintoon liittyen. Esimerkiksi merkonomin tutkintoon liittyviä tutkinnon osia voi meidän työtehtävissämme suorittaa seitsemän, Ålander luettelee.

Jos osaaminen on jo tutkinnon vaatimalla tasolla voi lyhimmillään tutkinnon saada suoritettua parin kolmen kuukauden aikana.

– On erinomaista, että oppiminen ja opintojen suorittaminen on mahdollista yrityksissä työtä tehden. Monella on takanaan opintoja ja osaamista erilaista työtehtävistä. Koulun penkillä istuminen ei tästä syystä ole yleensä tarpeellista, Ålander pohtii.

– Meillä työpajoilla osatutkintojen suorittajia on ollut 16 henkilöä, iältään 21-vuotiaasta 55-vuotiaaseen saakka. Aiempaa koulutusta ja työkokemusta henkilöille on kertynyt vaihtelevasti. Suurimmalla osalla pohjakoulutuksena on ollut pelkästään peruskoulu, Ålander jatkaa.

Yhtenä työllisyystilanteeseen vaikuttavana tekijänä on pidetty henkilöiden osaamistason nostoa huomioiden yritysten ja työvoiman tarpeista lähtevät koulutustarpeet ja osaaminen kehittäminen. Tämän tuo esiin myös Työ- ja elinkeinoministeriö työllisyyteen liittyvässä nettijulkaisussaan.

– Pitkään valmennuskentällä toimineena organisaationa olemme jo pitkään tunnistaneet yritysten ongelman löytää sopivaa työvoimaa. Meillä lisäksi reilu vuoden toiminut Huipputekijä -hanke pyrkii työttömien osaamistason nostoon monin tavoin. Olemme kehittäneet osatutkintojen suorittamisen lisäksi myös yritysten tarpeista lähtevää ryhmävalmennusta. Teollisuusalojen työvoimapulaan helpotusta tuomaan suunniteltu maksuton valmennus on määrä alkaa maaliskuun alussa, mikäli saamme riittävän määrän alasta kiinnostuneita työttömiä mukaan, projektipäällikkö Heidi Peijari pohtii.

Vahva verkostoituminen alueen yritysten ja työllisyystoimijoiden kanssa on myös tärkeä osa onnistuneeseen lopputulokseen pääsemisessä.

– Olemme kartoittaneet usean yrityksen kanssa heidän työvoiman tarpeitaan oikeanlaisten valmennustuotteiden kehittämiseksi. Iso kiitos tästä yhteistyöstä kuuluu RTK-henkilöstöpalveluille, Kuusakoski Oy:lle, Holmet Oy:lle sekä J-Steel Oy:lle Peijari kiittelee.

 

Lisätiedot maaliskuussa alkavasta maksuttomasta työttömille tarkoitetusta ryhmävalmennuksesta löydät osoitteesta www.lahdenpaikka.fi/ajankohtaista 

 

Huipputekijä –hanke: hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille rekrytoinnin avuksi malli, jolla yritykset saavat sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Rekrytointimallin avulla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn. Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla työpajoilla tai yrityksissä. ESR -rahoitus, hankeajankohta 1.9.2017 – 31.12.2019.

Lisätiedot projektipäällikkö Heidi Peijari, etunimi.sukunimi@lahdenpaikka.fi .