Esittely

Lahden Työn Paikka Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka liiketoiminnallaan vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ehkäisemällä syrjäytymistä ja edistämällä osallisuutta. Yrityksen omistavat Lahden kaupunki ja Hollolan kunta.

Paikan perustehtävä on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille kiinnittymistä ja siten vähentää työttömyydestä aiheutuvia inhimillisiä ja taloudelliseia haittoja. Paikan toimintaperiaatteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen työn avulla. Tuotamme erilaisia valmennuspalveluita, joiden yleisinä tavoitteina on arjentaitojen kohentuminen, työelämävalmiuksien kehittyminen ja työllistyminen.

Visionamme on olla alueen pitkäaikaistyöttömien ykköstyöllistäjä, vetovoimainen työpaikka, haluttu kumppani ja luotettu asiantuntija. Arvojamme ovat inhimillisyys ja vastuullisuus.

Strategiset tavoitteemme;

  • valmennusjakson aikana ihmisten elämässä tapahtuu myönteisiä asioita
  • valmennusjakson jälkeen ihmiset sijoittuvat oman jatkopolkunsa ja työllisyystavoitteensa kannalta mielekkäästi
  • työpajatoimintamme palvelee perustehtävän toteutusta ja on kilpailuetumme
  • olemme tulevaisuuden organisaatio

Toimintamme keskittyy maaliskuun 2019 aikana kahteen toimipisteeseen (Kiveriönkatu 34 ja Katsastajankatu 14).