Valmennuspalvelut

Lahden Työn Paikka Oy tuottaa erilaisia työllistymiseen tähtääviä valmennuspalveluita.  Valmennusjakso Paikassa perustuu aina sopimukseen, jossa määritellään jakson tavoitteet ja toteutus. Toimintamme tarkoitus on edistää pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille kiinnittymistä ja valmennusjaksoihimme sisältyy aktiivinen työtulevaisuuden suunnittelu ja työnhaku.

Valmennusjakso Paikassa muodostuu työvalmennuksesta, yksilövalmennuksesta ja ryhmävalmennuksesta.

Työvalmennus  sisältää perehdytyksen työyhteisöön ja työtehtäviin, työnteon ohjauksen ja opastuksen sekä palautteen työssä suoriutumisesta sekä työelämän pelisääntöjen noudattamisesta.

Yksilövalmennuksen  tavoitteena on tukea asiakasta arjenhallinnassa ja elämäntilanteeseen liittyvien asioiden hoitamisessa sekä ammatillisen työtulevaisuuden suunnittelussa ja työnhaussa.

Ryhmävalmennuksena toteutetaan  mm. työnhakusparrausta, työelämän pelisääntöjen kertausta ja ergonomisten työasentojen opettelua.  Valmennusjakson aikana on tarvittaessa mahdollisuus suorittaa myös työturvallisuus- ja tulityökoulutuksia.