Huipputekijä -hankkeella osaajia yrityksiin

 

 

 

 

Lahden alueelle sijoittuvan Huipputekijä -hankkeen lähtökohtina ovat olleet alueen heikko työllisyystilanne, matala koulutustaso sekä samaan aikaan yritysten vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa.

 

Hankkeemme tavoite on nyt saavutettu: rekrytointimalli yrityksille, ryhmävalmennuksen kehittäminen sekä osa-tutkintojen suorittaminen Valo-valmennuksella.

Vastuunkantaja -rekrytointimallia voidaan hyödyntää silloin, kun yritys haluaa palkata heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön. Soveltuva henkilö voi löytyä alueen työllisyystoimijoiden avulla (Lahden alueella Y-piste verkostosta, jossa mukana TE-toimisto, työllisyystoimijoita ja Ladec). Henkilön osaamisen kehittäminen ja mahdollisesti ammatillisten osatutkintojen suorittaminen voi tapahtua työpaikalla tai työpajalla koulutussopimuksen avulla yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa. Yritys saa näin sopivan osaajan ja samalla voi tehdä näkyväksi yhteiskuntavastuunsa maksuttoman Kestävän kehityksen sitoumuksen avulla. Rekrytointimalli antaa myös työpajatoimijoille ja yhteiskunnallisille yrityksille välineen toimia tiiviimmässä yhteistyössä alueensa yritysten ja työllisyystoimijoiden kanssa.

Hankkeen toisena tavoitteena oli nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtui ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla. Osatutkintojen suorittaminen tapahtui nk. VALO-valmennuksella, jolla tarkoitetaan ammatillisten osatutkintojen suorittamista työssä ja työssä oppien tutkinnon sisältöjen mukaisesti.

Myös hankkeen toinen tavoite toteutui hankesuunnitelman mukaisesti: Lahden Työn Paikka Oy:ssä otettiin käyttöön VALO-valmennuksen mukainen osaamisen kehittämisen ja tutkintojen suorittamisen toimintamalli ”Huipputekijä”. VALO-valmennus otettiin käyttöön yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän Koulutuskeskus Salpauksen kanssa ja ammatillisia osatutkintoja suoritettiin liiketoiminnan ja logistiikan perustutkinnoista yhteensä 63.

Ryhmävalmennukset ovat nimensä mukaisesti olleet ryhmämuotoisesti toteutettua valmennusta, jossa työttömistä työnhakijoista koottu ryhmä kokoontui säännöllisesti 8-10 kertaan noin puoli päivää kerrallaan. Valmennuskerrat sisälsivät mm. osaamisen kartoituksen, osaamistason nostamisen ja työnhakuun liittyviä asioita. Lisäksi valmennuksen aikana tutustuttiin paikallisiin yrityksiin, joilla oli sillä hetkellä työntekijätarpeita.

Vastuunkantaja -mallin kehittämiseen osallistuneita yrityksiä oli 9. Hankkeeseen osallistuneita henkilöitä oli 74. Yrityksien osaamistarpeista lähteneitä täsmäkoulutuksia/lähiohjauspäiviä
järjestettiin yhteensä 195, sisältäen VALO-valmennuksen ohjauspäivät, ryhmävalmennuspäivät,
piirustustenluku -koulutuksen, mig/mag -hitsauskoulutuksen sekä kymmenittäin erilaisia
korttikoulutuksia kuten työturvallisuus-, tulityö-, trukkiturvallisuus- ja hygieniapassi -koulutuksia.

Hankkeen toimenpiteisiin osallistuneista 74 henkilöstä työllistyi 46% (tavoite 30%) ja
koulutuksen aloitti 16 % (tavoite 20 %)

Luomamme Vastuunkantaja -rekrytointimalli helpottaa yrityksen rekrytointia seuraavilla tavoilla:
– osaavan henkilön löytäminen helpottuu (työpajoilta sekä Lahden alueen työllisyystoimijoiden verkostosta)
– henkilön osaamistason nostaminen (yrityksille ilmaiset täsmäkoulutukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja/tai TE-toimiston kanssa)
-heikossa työmarkkina-asemassa olevan esimerkiksi yli vuoden työttömänä olevan henkilön palkkaamisessa.

Yritys voi tuoda näkyväksi yhteiskunnallista työtä maksuttoman Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen avulla. Rekrytointimalli antaa myös työpajatoimijoille ja yhteiskunnallisille yrityksille välineen toimia tiiviimmässä yhteistyössä yritysten ja työllisyystoimijoiden kanssa.

Vastuunkantaja -rekrytointimallia on levitetty valtakunnallisesti sekä yrityksille että työpajatoimijoille ja siitä koottu lyhyt esitejulkaisu on luettavissa täällä: Huipputekija_Vastuunkantajaopas.

sekä myös Lahden Vauhdittamon -hankkeen nettisivuilla http://www.vauhdittamolahti.fi/

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – yritysvastuu näkyväksi maksuttomalla Sitoumuksella!

Olemme mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ja olemme haastaneet mukaan myös yhteistyökumppaneitamme. Sitoumuksemme sijoittuu ”Työtä kestävästi” -kategorian alle. Lupaamme sitoumuksessamme työllämme työllistää työttömänä olevia henkilöitä ja nostaa heidän osaamistasoaan erilaisin toimenpitein.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta lisätietoa täältä: https://www.sitoumus2050.fi

 

Ammatillisten tutkintojen suorittamisesta näytöillä eli Valo-valmennusmallilla:

Valo-valmennus on täysin ilmainen toimintatapa ja kaikki sen käyttöönottamiseen liittyvä tuki on täysin ilmaista.

Valo-valmennuksessa voi olla kuka tahansa henkilö, joka ei parhaillaan ole oppilaitoksessa opiskelijana; esimerkiksi työtön, työkokeilija, kuntouttavan työtoiminnan asiakas tai palkkatuella oleva työntekijä. Valo-valmennuksen avulla mahdollistuu ammatillisten tutkintojen osien tekeminen.

Valo-valmennuksessa edetään räätälöidysti omassa aikataulussa. Valo-valmennus soveltuu hyvin elämänhallinnan vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen ja työllistymisen parantamiseen.

Valo-valmennus on mahdollista, mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on tarjota oikeita työtehtäviä ja ohjausta osaamisen kerryttämiseksi työskentelyn aikana.

 

 

Yhteystiedot:

Lisätiedot: vastaava työvalmentaja Katja Ålander, puh. 044 708 1035

 

Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019.

Hankkeen hallinnoi Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen ELY-keskus (ESR).