Yhteiskuntavastuu yrityksen kilpailuetuna -tilaisuus 10.1.2019

 

 

 

 

Sitoumus 2050 ja työllistyyden edistäminen -hengessä järjestettävän tilaisuuden teemoina ovat vastuullisuus, yritysyhteistyö ja Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Arvostettu työelämäasiantuntija tulevaisuudentutkija Ilkka Halava johdattaa meidät työelämän tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi kolme alueella toimivaa yritystä kertoo tavoistaan toteuttaa yritys- ja yhteiskuntavastuuta.

 

OHJELMA 10.1.2019

Mitkä ovat yritysvastuun tulevaisuuden näkymät ja miksi yritysvastuu on niin tärkeää?

Puhujana arvostettu työelämän asiantuntija, tulevaisuudentutkija Ilkka Halava sekä Kestävän kehityksen sitoumuksen tehneiden yrityksien edustajia Osuuskauppa Hämeenmaalta, Holmet Oy:stä ja RTK-henkilöstöpalveluista. Pääsemme kuulemaan myös europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen tervehdyksen asiaan liittyen.

Tilaisuuden tavoitteena on esitellä Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mahdollisuuksia yrityksen kilpailuetuna ja päästä verkostoitumaan muiden asiasta kiinnostuneiden yritysten kanssa.
Sitoumus on hieno suomalainen innovaatio, joka on saanut paljon arvostusta ja huomiota maailmanlaajuisesti. Sitoumuksen avulla yritys voi saada merkittävää vaikutusta yhteiskunnalliselle työlleen.

Ohjelmassa luvassa myös verkostoitumista pikkupurtavan äärellä sekä tutustumiskierros uuteen kierrätyskeskus Patinan myymälään.

 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille alueen yrityksille, kuntien edustajille, kuntien luottamustehtävissä oleville, koulutusorganisaatioille ja julkisille toimijoille.

 

AIKATAULU klo 12.30-17.00

12.30 Tervetuliaismaljashottien tarjoilu alkaa

13.00 Varsinainen tilaisuus alkaa

Tilaisuuden avaus, Lahden Työn Paikka Oy

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen tervehdys tilaisuuteen osallistuville

Yhteiskunnallinen yritys Lahden Työn Paikka kilpailuedun mahdollistajana

Holmet Oy, yhteistyö yhteiskunnallisen yrityksen kanssa ja sen näkyväksi tekeminen Sitoumus 2050:n avulla.

RTK-henkilöstöpalvelut, yritysvastuuna nuorten työllistymisen edistäminen

Osuuskauppa Hämeenmaa, Sitoumuksen monet mahdollisuudet

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava, tulevaisuuden työelämä ja näkökulmia yhteiskuntavastuuseen

n. 15.30 Verkostoitumista kahvin ja pikkupurtavan äärellä

16.00 Ohjattu tutustuminen Lahden Työn Paikan kierrätysmyymälä Patinaan (Katsastajankatu 14.)

n. 17.00 Tilaisuus päättyy.

 

Tilaisuus on maksuton ja järjestetään osana Lahden Työn Paikan Huipputekijä –hanketta (rahoittajana Hämeen ELY, ESR)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 19.12. oheisesta linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/77AA7C4428C001AE.par

 

 **

Lahden alueelle sijoittuvan Huipputekijä -hankkeen lähtökohtina ovat alueen heikko työllisyystilanne, matala koulutustaso sekä samaan aikaan yritysten vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa.

Hankkeen tavoitteena on luoda Vastuunkantaja -rekrytointimalli, jolla yritykset saavat tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Hankkeeseen osallistuvat Vastuunkantaja –yritykset toimivat jatkossa valtakunnallisesti malliesimerkkeinä niille yrityksille, joissa malli ei vielä ole käytössä. Vastuunkantaja –yritykset ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen ja toimivat tärkeinä esimerkkeinä työllisyystilanteen kohentamiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sitä kautta hyvinvoinnin lisäämiseksi. Vastuunkantaja –yrityksillä on rekrytointimallin avulla paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn.

Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla. Osatutkintoja suoritetaan joko meillä työpajoilla tai mahdollisesti yrityksissä antamalla näyttöjä osaamisesta työtehtävien lomassa kuitenkaan osallistumatta tietopuoliseen koulutukseen. Tällä hetkellä näyttöjä voi suorittaa meillä mm. merkonomin ja varastonhoitajan tutkintoihin liittyen.

Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019.

Hankkeen hallinnoi Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen ELY-keskus (ESR).

 

Yhteystiedot:

Maksuton ryhmävalmennus: yksilövalmentaja Noora Nummela, puh.  050 403 6869, noora.nummela[at]lahdenpaikka.fi

Ammatilliset osatutkinnot näyttöinä eli ns. valo-valmennuksella: vastaava työvalmentaja Katja Ålander, puh. 044 708 1035, katja.alander[at]lahdenpaikka.fi

Yritysyhteistyö ja vastuukantaja -malli: projektipäällikkö Heidi Peijari, puh. 044 708 1555, heidi.peijari[at]lahdenpaikka.fi

 

Ammatillisten tutkintojen suorittamisesta näytöillä eli nk. Valo-valmennusmalli pähkinän kuoressa:

Valo-valmennus on täysin ilmainen toimintatapa ja kaikki sen käyttöönottamiseen liittyvä tuki on täysin ilmaista.

Valo-valmennuksessa olla kuka tahansa henkilö, joka ei parhaillaan ole oppilaitoksessa opiskelijana; esimerkiksi työtön, työkokeilija, kuntouttavan työtoiminnan asiakas tai palkkatuella oleva työntekijä. Valo-valmennuksen avulla mahdollistuu ammatillisten tutkintojen osien ja joka koko tutkintojen tekeminen.

Valo-valmennuksessa edetään räätälöidysti omassa aikataulussa. Valo-valmennus soveltuu hyvin elämänhallinnan vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen ja työllistymisen parantamiseen.

Valo-valmennus on mahdollista, mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on tarjota oikeita työtehtäviä ja ohjausta osaamisen kerryttämiseksi työskentelyn aikana.

 Tutustu myös avoimiin työpaikkoihimme avoimet työpaikat.