Huipputekijä -hankkeella osaajia yrityksiin

 

 

 

 

Lahden alueelle sijoittuvan Huipputekijä -hankkeen lähtökohtina ovat alueen heikko työllisyystilanne, matala koulutustaso sekä samaan aikaan yritysten vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa.

 

Hankkeen tavoitteet: rekrytointimalli yrityksille, ryhmävalmennuksen kehittäminen sekä osa-tutkintojen suorittaminen Valo-valmennuksella

Hankkeen tavoitteena on luoda Vastuunkantaja -rekrytointimalli, jolla yritykset saavat tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Vastuunkantaja –yrityksillä on rekrytointimallin avulla paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn.

Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla.

Osatutkintoja suoritetaan joko meillä työpajoilla tai mahdollisesti yrityksissä antamalla näyttöjä osaamisesta työtehtävien lomassa kuitenkaan osallistumatta tietopuoliseen koulutukseen. Tällä hetkellä näyttöjä voi suorittaa meillä mm. merkonomin ja varastonhoitajan tutkintoihin liittyen nk. Valo-valmennus -mallilla.

Ryhmävalmennukset on ryhmämuotoisesti toteutettua valmennusta, jossa työttömistä työnhakijoista koottu ryhmä kokoontuu säännöllisesti 8-10 kertaan noin puoli päivää kerrallaan. Valmennuskerrat ovat sisältävä osaamisen kartoitukseen, osaamistason nostamiseen ja työnhakuun liittyviä asioita. Lisäksi valmennuksen aikana tutustutaan paikallisiin yrityksiin, joilla työntekijätarpeita.

 

Ammatillisten tutkintojen suorittamisesta näytöillä eli Valo-valmennusmallilla:

Valo-valmennus on täysin ilmainen toimintatapa ja kaikki sen käyttöönottamiseen liittyvä tuki on täysin ilmaista.

Valo-valmennuksessa voi olla kuka tahansa henkilö, joka ei parhaillaan ole oppilaitoksessa opiskelijana; esimerkiksi työtön, työkokeilija, kuntouttavan työtoiminnan asiakas tai palkkatuella oleva työntekijä. Valo-valmennuksen avulla mahdollistuu ammatillisten tutkintojen osien tekeminen.

Valo-valmennuksessa edetään räätälöidysti omassa aikataulussa. Valo-valmennus soveltuu hyvin elämänhallinnan vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen ja työllistymisen parantamiseen.

Valo-valmennus on mahdollista, mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on tarjota oikeita työtehtäviä ja ohjausta osaamisen kerryttämiseksi työskentelyn aikana.

 

Huomio yritykset!

Haluamme hankkeen avulla helpottaa rekrytointianne toimimalla yrityksenne tukena:

– osaavan henkilön löytämiseksi (meiltä työpajoilta sekä Lahden alueen työllisyystoimijoiden verkostosta)

– henkilön osaamistason nostamiseksi (yrityksille ilmaiset täsmäkoulutukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa)

– autamme työkokeilu- ja palkkatukijaksojen sopimusten laatimisessa.

 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – yritysvastuu näkyväksi maksuttomalla Sitoumuksella!

Olemme myös mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa ja olemme haastaneet mukaan myös

yhteistyökumppaneitamme. Sitoumuksemme sijoittuu ”Työtä kestävästi” -kategorian alle. Lupaamme sitoumuksessamme työllämme työllistää työttömänä olevia henkilöitä ja nostaa heidän osaamistasoaan erilaisin toimenpitein. Tervetuloa mukaan kanssamme!

 

Yhteystiedot:

Yritysyhteistyö: projektipäällikkö Heidi Peijari, puh. 044 708 1555, heidi.peijari[at]lahdenpaikka.fi

Maksuton ryhmävalmennus: yksilövalmentaja Noora Nummela, puh.  050 403 6869, noora.nummela[at]lahdenpaikka.fi

Valo-valmennus: vastaava työvalmentaja Katja Ålander, puh. 044 708 1035, katja.alander[at]lahdenpaikka.fi

 

Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019.

Hankkeen hallinnoi Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen ELY-keskus (ESR).

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu myös avoimiin työpaikkoihimme avoimet työpaikat.