Yritys, valmennamme ja täsmäkoulutamme osaavaa työvoimaa tarpeisiinne!

 

 

 

 

 

Lahden alueelle sijoittuvan Huipputekijä -hankkeen lähtökohtina ovat alueen heikko työllisyystilanne, matala koulutustaso sekä samaan aikaan yritysten vaikeudet rekrytoida osaavaa työvoimaa.

 

Haluamme hankkeen avulla helpottaa yritysten rekrytointia toimimalla yrityksen tukena:

– osaavan henkilön löytämiseksi (meiltä työpajoilta sekä Lahden alueen työllisyystoimijoiden verkostosta)

– henkilön osaamistason nostamiseksi (yrityksille ilmaiset täsmäkoulutukset yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa)

– autamme työkokeilu- ja palkkatukijaksojen sopimusten laatimisessa

 

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on luoda Vastuunkantaja -rekrytointimalli, jolla yritykset saavat tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa työttömänä olevista henkilöistä. Vastuunkantaja –yrityksillä on rekrytointimallin avulla paremmat mahdollisuudet turvata osaavan työvoiman saanti työttömien työnhakijoiden joukosta. Yritysten toimintaedellytysten turvaamisella voidaan vaikuttaa myös yritysten kilpailukykyyn.

Hankkeen toisena tavoitteena on nostaa matalan koulutustason omaavien työttömien työnhakijoiden osaamista tarvittavalle tasolle ja tehdä heistä ”Huipputekijöitä” työllistymisen edistämiseksi. Osaamisen lisääminen tapahtuu ryhmävalmennuksella, täsmäkoulutuksin sekä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen avulla. Osatutkintoja suoritetaan joko meillä työpajoilla tai mahdollisesti yrityksissä antamalla näyttöjä osaamisesta työtehtävien lomassa kuitenkaan osallistumatta tietopuoliseen koulutukseen. Tällä hetkellä näyttöjä voi suorittaa meillä mm. merkonomin ja varastonhoitajan tutkintoihin liittyen nk. Valo-valmennus -mallilla.

Ammatillisten tutkintojen suorittamisesta näytöillä eli nk. Valo-valmennusmalli pähkinän kuoressa:

Valo-valmennus on täysin ilmainen toimintatapa ja kaikki sen käyttöönottamiseen liittyvä tuki on täysin ilmaista.

Valo-valmennuksessa olla kuka tahansa henkilö, joka ei parhaillaan ole oppilaitoksessa opiskelijana; esimerkiksi työtön, työkokeilija, kuntouttavan työtoiminnan asiakas tai palkkatuella oleva työntekijä. Valo-valmennuksen avulla mahdollistuu ammatillisten tutkintojen osien ja joka koko tutkintojen tekeminen.

Valo-valmennuksessa edetään räätälöidysti omassa aikataulussa. Valo-valmennus soveltuu hyvin elämänhallinnan vahvistamiseen, koulutustason nostamiseen ja työllistymisen parantamiseen.

Valo-valmennus on mahdollista, mikäli yrityksellä tai organisaatiolla on tarjota oikeita työtehtäviä ja ohjausta osaamisen kerryttämiseksi työskentelyn aikana.

 

Yhteystiedot:

Yritysyhteistyö: projektipäällikkö Heidi Peijari, puh. 044 708 1555, heidi.peijari[at]lahdenpaikka.fi

Maksuton ryhmävalmennus: yksilövalmentaja Noora Nummela, puh.  050 403 6869, noora.nummela[at]lahdenpaikka.fi

Ammatilliset osatutkinnot näyttöinä eli ns. Valo-valmennuksella: vastaava työvalmentaja Katja Ålander,

puh. 044 708 1035, katja.alander[at]lahdenpaikka.fi

 

Hankeajankohta: 1.9.2017 – 31.12.2019.

Hankkeen hallinnoi Lahden Paikka Oy. Rahoittajana Hämeen ELY-keskus (ESR).

 

 

 Tutustu myös avoimiin työpaikkoihimme avoimet työpaikat.