Mun Tulevaisuus!

Mun tulevaisuus! –valmennus on hollolalaisille alle 40-vuotiaille työttömille suunnattu kokonaisuus, johon sisältyy työkokeilua Lahden Työn Paikan Katsastajankadun toimipisteen eri tehtävissä sekä ryhmä- ja yksilövalmennusta. Ryhmävalmennukseen sisältyy asiantuntijaluentoja ja toiminnallisia tehtäviä, joiden aiheet liittyvät hyvinvointiin, työelämätietouteen ja työnhakuun. Yksilövalmennuksessa osallistujia tuetaan henkilökohtaisesti oman ammatillisen tulevaisuuden suunnittelussa.

Mun tulevaisuus! –valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja ammatillisen tulevaisuuden suunnitteluun ja vahvistaa polkua kohti jatkopaikkaa. Valmennus kestää kolme kuukautta ja se toteutetaan työkokeiluna. Osallistujat valitaan yhteistyössä Hollolan työllisyyspalveluiden kanssa. Pilottiryhmään valittiin seitsemän henkilöä, ja se toteutui 5.2.–30.4.2019. Seuraavan ryhmä alkaa syksyllä 2019.