Työpajalla tapahtuva toimintakyvyn arviointi

Järjestämme erilaisia työ- ja toimintakyvyn arviointeja omilla työpajoillamme. Arviointi tapahtuu käytännön työtehtävien parissa. Työpajoilla seurataan ja havainnoidaan asiakkaan toimintaa; miten arvioitava työskentelee, mitä rajoitteita tai ongelmia esiintyy ja toisaalta mitä vahvuuksia hänellä on, joiden varaan tulevaa työnkuvaa voisi rakentaa. Tarvittaessa voidaan käyttää IMBA- ja Melba työkyvyn arviointimenetelmiä.

Työpajalla tapahtuva arviointi soveltuu henkilöille, joiden ammatillisen jatkosuunnitelman tueksi kaivataan käytännönläheistä näyttöä tai henkilöille, joiden terveydellisten rajoitteiden vaikutusta työkykyyn halutaan selvittää. Työkyvyn arvioinnin tulokset raportoidaan palvelun tilaajalle arviointijakson jälkeen.