Työkokeilu- ja palkkatukipaikat

Tarjoamamme työkokeilu- ja palkkatukipaikat perustuvat kuntien kanssa solmittuihin palvelusopimuksiin. Kunnat määrittelevät ne kohderyhmät, joille palveluita halutaan suunnata. Vuonna 2019 avoimet työkokeilu- ja palkkatukipaikkamme on tarkoitettu ensisijaisesti vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneille lahtelaisille ja hollolalaisille. Lisäksi avoimiin paikkoihin valittavilta henkilöiltä edellytetään sitoutumista ja motivaatiota oman työllistymisensä edistämiseen (osaamisen kehittäminen, aktiivinen työnhaku).

Valmennusjaksot ovat kestoltaan yksilöllisiä ja niiden toteutuksesta sovitaan tapauskohtaisesti henkilön tilanteen ja tavoitteiden pohjalta.